II Forum Dróg Publicznych – Budowa, remont oraz utrzymanie infrastruktury drogowej

9-10 listopada 2022 r. w Bukowinie Tatrzańskiej redakcja „Dróg Publicznych”, „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty” zorganizowała II edycję Forum Dróg Publicznych „Budowa, remont oraz utrzymanie infrastruktury drogowej”. Wydarzenie swoim zasięgiem obejmowało rejony Polski Południowej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Starosta Tatrzański, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Podczas dwóch dni uczestnicy forum mieli możliwość wysłuchania 15 referatów w trakcie pięciu bloków tematycznych. W ramach wydarzenia jeden z partnerów – firma Heller Consult – zorganizowała grę terenową, która w praktyczny sposób przedstawiła możliwości prowadzenia skutecznej diagnostyki i planowania utrzymania dróg. Do dyspozycji uczestników był również pojazd pomiarowy firmy Roadscanners Central Europe spol. s r.o., który za pomocą georadarów, skanerów laserowych, kamer do wideorejestracji oraz akcelerometru wykonał kompleksowe badanie profilu georadarowego, stanu poboczy oraz wykonał pomiary komfortu jazdy.

Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury. Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia
Jako pierwsza głos zabrała Wiktoria Baranowska (ORLEN Asfalt), która przedstawiła nowoczesne nawierzchnie w ramach programu Innowacyjne Drogi Samorządowe. Następnie Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) wygłosił referat „Stąpaj po stabilnym gruncie, czyli jak wykorzystać potencjał gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapna palonego”. Jako przedostatni wystąpił Łukasz Chady (Pianobeton Wajm), prezentując pianobeton jako niezwykły materiał budowlany. Na koniec Piotr Różycki (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) skomentował zastosowanie wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych.

Materiały i surowce. Wpływ jakości stosowanych materiałów na trwałość lokalnej infrastruktury
W tej części wydarzenia wygłoszone zostały trzy referaty prezentujące nowe technologie i rozwiązania dla dróg. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatu Igora Rutmara (TPA) pt.: „Rozjaśnij swoją drogę – świecąca w ciemnościach ścieżka rowerowa”. Dalej Wojciech Ratowski (MIXBUD) omówił poprawę trwałości infrastruktury drogowej poprzez zastosowanie mrozoodpornych taśm bitumicznych dylatacyjno-uszczelniających produkcji MIXBUD. Następnie Remigiusz Duszyński (Tensar Polska) przedstawił najnowszą generację georusztów do stabilizacji kruszywa Tensar InterAx.

Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii
Kolejny blok otworzył Piotr Heinrich (OAT), prezentując nowoczesne technologie napraw i utrzymania nawierzchni betonowych. Następnie głos zabrał Jan Zieliński (Heller Consult), omawiając cyfrową gminę 2022 – zarządzanie drogami krok po kroku. Na koniec pierwszego dnia wystąpił Dawid Żymełka (ADVSerwis/ROADSCANNERS), przybliżając słuchaczom zaawansowane, nieinwazyjne metody badawcze w diagnostyce konstrukcji drogowych.

Aktualne wyzwania zarządcy lokalnej infrastruktury drogowej. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji
Ostatni zaplanowany blok forum rozpoczął Przemysław Ostrowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych), wygłaszając referat pt.: „Lider jest tylko jeden!”. Następnie Piotr Wójtowicz (EW Inwest) omówił zwieńczenia przypowierzchniowe studni kanalizacyjnych i wypustów ulicznych. Zostały również przedstawione przyczyny powstawania uszkodzeń oraz warunki zwiększenia trwałości eksploatacyjnej (system TVRT). Następnie Zieliński (Heller Consult) przedstawił posumowanie wyników analizy przeprowadzonej podczas gry terenowej ASPEN. Później Jacek Gryga (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych) omówił zastosowanie dróg powiatowych. Jako ostatni wystąpił Jan Styliński (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), omawiając ekonomiczne aspekty rynku budowlanego. Na koniec moderator sesji Konrad Wyrwas (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) poprowadził dyskusję pomiędzy słuchaczami a prelegentami.

Podsumowanie
Po raz kolejny forum okazało się świetną platformą wymiany myśli i doświadczeń także poza salą wykładową. Liczne rozmowy z prelegentami oraz przedstawicielami firm partnerskich odbywały się również podczas przerw i czasu wolnego od prelekcji. Organizatorki serdecznie dziękują uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom i opiekunom sesji za wsparcie merytoryczne. Już dziś serdecznie zapraszamy na przyszłoroczne wydarzenie, które planowane jest na maj 2023 r.

Już teraz dołącz do uczestników kolejnej edycji! Dowiedz się więcej – TUTAJ

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.