FEnIKS – pierwsza umowa o dofinansowanie

GDDKiA podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pierwszą umowę o dofinansowanie ze środków UE dla projektu drogowego GDDKiA w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

FEnIKS – zastąpi POIiŚ

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko Komisja Europejska zatwierdziła 6 października 2022 roku. Podobnie jak jego poprzednik (POIiŚ) jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji środków, jak i liczby priorytetów rozwojowych. Realizacja programu przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. 

GDDKiA będzie beneficjentem projektów drogowych w ramach dwóch osi priorytetowych programu:

  • Priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
  • Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR

Alokacja środków UE dla GDDKiA w ramach ww. Priorytetów FEnIKS wynosi łącznie ok. 18,4 mld zł.

Planowane w chwili obecnej całkowite koszty projektów drogowych GDDKiA w ramach perspektywy UE na lata 2021 – 2027 wynoszą około 52 mld zł. Oznacza to, że dofinansowanie będzie stanowiło około 36 % wartości realizowanych projektów.

W kończącej się perspektywie UE 2014-2020 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem środków UE w ramach POIiŚ. Kwota przyznanego dla GDDKiA dofinansowania dla wszystkich projektów drogowych wynosi około 43 mld zł. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi 89,3 mld zł (w tym dofinansowanie ze środków UE to około 43,0 mld zł). Udział środków UE w całkowitej wartości ww. projektów to około 48 %.

Dofinansowanie S1

Ww. umowa o dofinansowanie dotyczy II fazy projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko Biała, odc. II oraz III. Planowany całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 1,09 mld zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 683,8 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to kwota: 581,2 mln zł. Pierwsza faza ww. projektu została objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIiŚ).

Celem ww. projektu jest budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, na odc. od węzła Oświęcim do węzła Suchy Potok (docelowo Bielsko-Biała Hałcnów) o długości 26,74 km. Projekt składa się z następujących odcinków, realizowanych jako osobne kontrakty na roboty budowlane:

  • Oświęcim – Dankowice o długości 15,17 km,
  • Dankowice – Suchy Potok (docelowo Bielsko-Biała Hałcnów) o długości 11,57 km.

Na odcinku od Oświęcimia do Bielska-Białej powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą pod trzeci pas. Powstanie na niej pięć węzłów drogowych: Oświęcim, Wola, Brzeszcze, Stara Wieś i węzeł Bielsko-Biała Hałcnów na połączeniu S1 i S52 oraz przygotowywanej do realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Na komfort podróżowania wpłynie budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych
w Dankowicach. Za ograniczenie odziaływania ruchu pojazdów na otoczenie oraz ochronę środowiska będą odpowiedzialne urządzenia ochrony środowiska, zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym. Bezpieczeństwo użytkowników ruchu zostanie zapewnione dzięki budowie systemu zarządzania ruchem, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oświetlenia drogowego, ekranów przeciwolśnieniowych, systemu odwodnienia drogi czy budowie zatok do kontroli pojazdów dla Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Powstanie również obwód Utrzymania Drogowego w obrębie węzła Stara Wieś.

źródło: GDDKiA
fot. i Stock

Przeczytaj również: Czy będzie zezwolenie na budowę przygranicznego odcinka S19?

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.