Budowa obwodnicy Sztabina

Jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – budowę 4-kilometrowej obwodnicy Sztabina. Dokument podpisał dziś wojewoda podlaski. Oznacza to, że w najbliższych dniach przekażemy plac budowy wykonawcy, który jeszcze we wrześniu rozpocznie prace. To pierwsza inwestycja z rządowego Programu Budowy 100 obwodnic realizowana w woj. Podlaskim.

Budowa obwodnicy Sztabina

Pierwszy z dwóch etapów

W ramach umowy zawartej z firmą Budimex w maju 2021 r. powstanie jednojezdniowa obwodnica o długości 4,23 km. Przebiegnie po wschodniej stronie miejscowości. Realizacja obwodnicy Sztabina rozpocznie się od rozpoznania saperskiego, wycinki drzew i przygotowania dróg technologicznych. Potem ruszą roboty ziemne, a obwodnica ma być gotowa wiosną 2025 r. 

Po oddaniu do użytku nowa trasa przejmie ruch tranzytowy wyprowadzając go poza centrum miejscowości oraz poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez Sztabin przejeżdża codziennie ponad 13 tysięcy pojazdów, z czego prawie 4 tysiące to ciężarówki. Inwestycja wpłynie też pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Wykonawca opracowując dokumentację przygotował rozwiązania umożliwiające dobudowę drugiej jezdni w kolejnym etapie prac. Po niedawnej zmianie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) i wpisaniu na listę zadań drogi ekspresowej S8 Białystok – Augustów – Raczki, możemy rozpocząć przygotowania do realizacji drugiego etapu obwodnicy Sztabina. 

Estakadą nad Biebrzą

Obwodnica Sztabina rozpocznie się rondem, zlokalizowanym około kilometr na południe od miejscowości, przed Biebrzą, na obecnym przebiegu DK8. Obwodnica przebiegnie w kierunku północno-zachodnim nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi DK8. Nad doliną Biebrzy oraz drogą gminną nr 167633B, powstanie estakada o długości 665 m.

Na rzecz środowiska

Końcowy odcinek obwodnicy skręca w kierunku północno-wschodnim i przechodząc pod projektowanym przejściem ekologicznym dla dużych zwierząt włączy się w istniejącą trasę DK8 około dwa kilometry na północ od centrum Sztabina. Trasa obwodnicy przebiega przez tereny rolnicze przecinając różne cieki i rowy melioracyjne. 

W ramach zadania powstanie odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany przeciwolśnieniowe oświetlenie drogowe.Powstaną nasadzenia zieleni izolacyjnej, ozdobnej i naprowadzającej. Z uwagi na przejście obwodnicy przez tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego nałożono na GDDKiA obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczych. W ramach tych działań GDDKiA wykona między innymi: prace na rowach melioracyjnych, nasadzenia kompensacyjne, zbiorniki i siedliska zastępcze, likwidację roślin inwazyjnych poprzez ich koszenie. Prowadzony będzie też monitoring gatunków fauny i flory. 

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.