VI Konferencja Drogowo-Mostowa

5-7 października br. odbyła się VI edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”. Wydarzenie zorganizowała redakcja „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas trzech dni uczestnicy Konferencji mieli możliwość wzięcia udziału zarówno w sesjach merytorycznych, jak i w wycieczce regionalnej do Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Ponadto plan wydarzenia zakładał także debatę poświęconą wpływowi obecnej sytuacji prawno-gospodarczej na realizację inwestycji drogowo-mostowych.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe
Pierwszą sesję merytoryczną rozpoczęło wystąpienie dr hab. inż. Krzysztofa Trojnara (prof. PRz, Politechnika Rzeszowska), który zaprezentował doświadczenia i dobre praktyki innowacyjnego wykonywania pali fundamentowych z uwzględnieniem zmienności warunków geotechnicznych podłoża. Następnie dr hab. inż. Arkadiusz Madaj (prof. PP, Politechnika Poznańska) podjął temat dotyczący zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jako ważnych kryteriów oceny inwestycji drogowej. W dalszej części dr inż. Karol Rzepa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) zapoznał słuchaczy z zagadnieniem trwałości wybranych kruszyw wapiennych w warunkach oddziaływania środowiska alkalicznego. Na koniec sesji mgr inż. Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) przedstawił zastosowanie technologii Trenchmixing do posadawiania obiektów inżynierskich i realizacji konstrukcji oporowych.

Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów – sprawdzone materiały i technologie
Podczas drugiej sesji dr inż. Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska) omówił przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie geotechniki w formule Buduj i Projektuj i Buduj. Jako drugi głos zabrał Piotr Mazurowski (Tensar Polska), prezentując najnowszy produkt firmy Tensar InterAx – najnowszą generację georusztów do stabilizacji kruszywa. Na koniec sesji Radosław Włodarski (Leca Polska) wygłosił referat pt.: „Leca® KERAMZYT jako rozwiązanie problemu posadowienia na słabonośnych gruntach”.

Uwarunkowania geotechniczne w budownictwie infrastrukturalnym
W tej części wydarzenia jako pierwszy wystąpił dr hab. inż. Tomasz Godlewski (prof. ITB, Instytut techniki Budowlanej), omawiając wykorzystanie zależności lokalnych w interpretacji badań podłoża jako dobrą praktykę wyznaczania parametrów do projektowania. Kolejno Marcin Itczak (Keller Polska) przytoczył przykład wykorzystania zabezpieczenia skarp dla potrzeb wykonania portali tunelowych na budowie drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki). Następnie dr inż. Dariusz Sobala (Strabag) zaprezentował mosty i wiadukty kolejowe typu network arch w Krakowie. Na koniec sesji Łukasz Jarno (JD Engineering Łukasz Jarno) zreferował parametryczne modelowanie obiektów mostowych i wyniki prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Budownictwo mostowe i tunelowe w Polsce – stan obecny i perspektywy
Sesja czwarta rozpoczęła się od omówienia aktualnych problemów budownictwa tunelowego w Polsce – temat przedstawił prof. dr hab. inż. Marek Cała (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), omawiając wytyczne oceny nośności istniejących mostów drogowych. Sesję zakończył referat prof. dr. hab. inż. Marka Salamaka (Politechnika Śląsk) dotyczący cyfryzacji procesów w zakresie realizacji i utrzymania obiektów mostowych.

Wykład specjalny – Narodowa zimowa wyprawa na K2
Na zakończenie dnia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu specjalnego przygotowanego przez Piotra Tomalę – polskiego podróżnika, taternika, alpinisty oraz himalaisty, który opowiedział o narodowej zimowej wyprawie na szczyt K2. Podczas wykładu uczestnicy mieli możliwość zobaczenia autorskich zdjęć wykonanych podczas wyprawy przez Piotra.

Ekspert drogowo-mostowy
Jak co roku, podczas uroczystego bankietu organizatorzy przyznali autorskie wyróżnienie „Ekspert drogowo-mostowy”. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które swoim zaangażowaniem wyróżniają się w branży oraz swoją codzienną pracą wpływają na jego zmiany. Tytuł podczas tegorocznego wydarzenia odebrali Michał Gołos (Tensar Polska), Waldemar Królikowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) oraz Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska).

Debata tematyczna
Drugiego dnia odbyła się niezwykle ciekawa debata poświęcona wpływowi obecnej sytuacji prawno-gospodarczej na realizację inwestycji drogowo-mostowych, a także dostępność oraz cenę produktów i usług. Jej moderatorem był Konrad Wyrwas, dyrektor ds. strategii rozwoju Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Uczestnikami debaty byli specjaliści ściśle związani z branżą: Barbara Dzieciuchowicz (prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), Piotr Miąso (dyrektor, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie), Grzegorz Senftleben (członek zarządu, Zaberd) oraz Jan Styliński (prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa).

Nawierzchnie drogowo-mostowe – rozwiązania materiałowe i technologiczne
Ostatnią sesję rozpoczął inż.nżiż.hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska), omawiając nowy katalog typowych nawierzchni drogowych obiektów mostowych. Następnie Michał Gołos (Tensar Polska) zaprezentował techniczne i środowiskowe korzyści zbrojenia nakładek asfaltowych kompozytem strukturalnym. W dalszinż.nżiż. prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) wy„łosił referat pt.: „Trwałość zmęczeniowa modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych”. Kończąc merytoryczną część spotkania wystąpił Zbigniew Pilch (Stowarzyszenie Producentów Cementu), omawiając kwestie dotyczące nawierzchni betonowych oraz ich wymagań technicznych.

Podsumowanie
Redakcja „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty” dziękuje uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom i opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne. Natomiast sponsorom i partnerom – za zaangażowanie, życzliwość, a także wsparcie działań związanych z organizacją wydarzenia. Już dziś zapraszamy Państwa na VII edycję konferencji, która odbędzie się 4-6 października 2023 r.

 

Galeria

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.