IV Konferencja Drogowo-Kruszywowa

28 lutego ‒ 1 marca 2024 r. w Zakopanem obyła się IV edycja Konferencji Drogowo-Kruszywowej „Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych”. Wydarzenie zgromadziło liczne grono specjalistów z branży drogowej i kruszywowej, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, badaniami, a także wizjami dotyczącymi materiałów, surowców oraz technologii stosowanych w projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Wykorzystanie krajowych kruszyw w budowie i utrzymaniu dróg

Pierwsza sesja koncentrowała się na wykorzystaniu krajowych kruszyw w budowie i utrzymaniu dróg. Dyrektor Katarzyna Węgrzyn-Madeja (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie) przedstawiła inwestycje zarządu planowane na rok 2024. Monika Tarnowska (GDDKiA oddział w Katowicach) omówiła projekt aktualizacji wymagań technicznych dotyczących mieszanki niezwiązanej do dróg krajowych. Kolejno Piotr Różycki (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) przedstawił korzyści stosowania mączek wapiennych jako dodatku do betonu.

Pozyskiwanie kruszyw oraz budowa i utrzymanie dróg – wykorzystanie maszyn i urządzeń

W sesji drugiej poruszono kwestie pozyskiwania kruszyw oraz budowy i utrzymania dróg, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń. Wiesław Kozioł (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Warszawski Instytut Technologiczny) dokonał analizy zmian w wydobyciu kruszyw w latach 1993-2022 oraz przedstawił prognozy na przyszłość. Paweł Kalinowski z firmy GS Software omówił automatyzację procesów ważenia i ruchu pojazdów w kopalniach kruszyw i na placach budowy. Tomasz Gawenda z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zastanawiał się nad pytaniem, czy kruszywo może być w formie doskonałej.

Kopalnie kruszyw ‒ nowoczesne technologie, wdrożenia, optymalizacja produkcji

W trzeciej sesji skoncentrowano się na tematyce dot. kopalni kruszyw, prezentując nowoczesne technologie, wdrożenia oraz optymalizację produkcji. Daniel Saramak (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) omówił wykorzystanie technologii wysokociśnieniowego rozdrabniania w produkcji kruszyw drobnouziarnionych. Tomasz Krakowski (Schüttflix) przedstawił postępującą cyfryzację transportu i zakupów kruszyw w Polsce. Natomiast Paweł Pietrzykowski (WIDMO Spectral Technologies) zaprezentował zastosowanie innowacyjnego georadaru spektralnego jako nowoczesnego narzędzia wsparcia dla geologii.

Szerokie horyzonty

Sesja specjalna zatytułowana Szerokie Horyzonty skupiła się na inspirującej prezentacji pt. „Bezpieczny Kazbek – polscy ratownicy w Gruzji”, którą poprowadził Maciej Stańczak – wybitny ratownik medyczny, górski ekspert i himalaista. Sesja specjalna stanowiła ważne uzupełnienie tematyki konferencji, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa i profesjonalizmu w działalności związanej z górami i ratownictwem.

Kruszywa lokalne – zasoby, jakość, pozyskiwanie, zastosowanie

Czwarta sesja dotyczyła kruszyw lokalnych, ich zasobów, jakości, pozyskiwania oraz zastosowania. Agata Stempkowska (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) omówiła kwestię destruktu asfaltowego, zastanawiając się, czy jest to odpad, czy pełnowartościowy materiał. Łukasz Machniak (Polski Związek Producentów Kruszyw) przedstawił prognozy dotyczące rynku kruszyw na najbliższe 15 lat. Hubert Schwarz (Kancelaria Prawnicza Amadeus) zastanowił się nad kwestią, czy istnieją jeszcze obszary, których nie chronimy przed górnictwem. Natomiast Wojciech Sorociak (Eurovia Polska) przedstawił korzyści ekonomiczne i środowiskowe płynące z analizy danych produkcyjnych.

Nawierzchnie drogowe – zastosowanie wybranych materiałów i technologii

Prelegcnci występujący podczas ostatniej sesji koncentrowali się na nawierzchniach drogowych, prezentując zastosowanie wybranych materiałów i technologii. Grzegorz Mazurek (Politechnika Świętokrzyska) omówił wpływ rodzaju kruszywa na współczynnik luminacji mieszanki mineralnej. Przemysław Buczyński (Politechnika Świętokrzyska) przedstawił wpływ rodzaju kruszywa na właściwości betonu asfaltowego z emulsją asfaltową wytwarzanego na zimno. Adrian Ciołczyk (Politechnika Śląska) omówił natomiast wpływ wybranych czynników na parametry mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym. Na zakończenie sesji Bartłomiej Grzesik (Politechnika Śląska) przedstawił badania nad kruszywem z recyklingu nawierzchniowych płyt granitowych.

Ekspert Drogowo-Kruszywowy

Tradycją, która już na stałe wpisała się w Konferencję, jest przyznawanie przez organizatorki wydarzenia wyróżnienia „Ekspert drogowo-kruszywowy”. Przyznawane tytuły stanowią wyraz uznania dla tych, którzy swoją pracą, badaniami czy inicjatywami przyczyniają się do rozwoju i doskonalenia tej istotnej dziedziny. W tym roku tytuły odebrali prof. Wiesław Kozioł i dr inż. Agata Stempkowska.

Do zobaczenia w 2025 roku!

Konferencja IV Drogowo-Kruszywowa dostarczyła uczestnikom nie tylko aktualnej wiedzy na temat najnowszych osiągnięć oraz technologii w branży drogowej i kruszywowej. Stanowiła również doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, a także budowy relacji między specjalistami z różnych dziedzin związanych z infrastrukturą. Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w V edycji, która odbędzie się w marcu 2025 r.

Tekst: Joanna Glapińska-Goj
Fot. K. Piątek

ZOBACZ CAŁĄ GALERIĘ ZDJĘĆ!  -> TUTAJ!

ZOBACZ, CO DO POWIEDZENIA NA TEMAT KONFERENCJI MAJĄ NASI SPECJALIŚCI -> PRZEJDŹ DO FILMU

Galeria

Wywiady

Cezary Garczarczyk: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to nadrzędny cel, którym się kieruję

Cezary Garczarczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” opowiada o swojej motywacji do pracy związanej z infrastrukturą drogową oraz strategiach, jakie stosuje w zarządzaniu nimi. Podkreśla, że inwestycje drogowe muszą być skoncentrowane na potrzebach społeczności lokalnej, a angażowanie mieszka...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.