Budowa zachodniej obwodnicy Łodzi, zad. B

W piątek 7 lipca 2023 r. został oddany do ruchu odcinek drogi ekspresowej S14 zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – DK91 w m. Słowik”.

Budowa drogi ekspresowej S14 jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Konieczność jej budowy wynikała z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Zamawiającym inwestycję była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, inżynierem kontraktu została firma Larentz Polska Sp. z o.o., natomiast wykonawcą − STECOL Corporation. Inwestycję zrealizowano w systemie „Projektuj i buduj”.

Całkowita wartość opisywanej inwestycji wynosi 1 792 867 434,19 zł.

Opis inwestycji

Zakres robót drogowych obejmował m.in. budowę odcinka drogi ekspresowej S14 o długości ok. 17 km, o nawierzchni bitumicznej. Nowa trasa ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, o szerokości 3,5 metra każdy, z możliwością dobudowy trzeciego. Przebudowano także drogi kolidujące z planowaną S14, powstały: dodatkowe jezdnie, drogi (dojazdy) technologiczne, wzmocnienia podłoża gruntowego, przepusty, chodniki, ścieżki rowerowe, systemy odwodnienia korpusu drogowego, sieć melioracyjna, drenaż melioracyjny istniejących cieków, urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, zostaną wykonane wycinki drzew, nasadzenia zieleni. Przygotowano też dokumentację i uzyskano wymagane decyzje pozwalające na prawidłowe użytkowanie drogi. Ponadto na trasie powstały liczne obiekty inżynierskie, a także przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej. W ramach inwestycji nastąpiła także przebudowa infrastruktury kolejowej, w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń ste...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Komentarz firmy

Lech Sekyra, prezes PGE Ekoserwis

Stabilizacje, podbudowy drogowe, kruszywa popiołowo-żużlowe czy spoiwa hydrauliczne oferowane przez należącą do Grupy PGE spółkę PGE Ekoserwis z powodzeniem znajdują w masowych ilościach zastosowanie podczas realizacji kluczowych inwestycji drogowych w całej Polsce. Na budowę oddanego w lipcu ostatniego odcinka S14 przez wiele lat i dla różnych wykonawców w ramach Grupy PGE dostarczaliśmy przede wszystkim spoiwa hydrauliczne (np. Solitex) uzyskiwane z ubocznych produktów spalania węgla. Wykonawcy chętnie z nich korzystali między innymi dlatego, że ekologiczne spoiwa drogowe z jednej strony optymalizują koszty inwestycji, z drugiej znajdują szerokie zastosowanie przy ulepszaniu podłoża, przy wykonywaniu układów komunikacyjnych oraz podczas budowy nasypów. Wpisuje się to idealnie we wdrażanie do praktyki biznesowej zasady zgodnej z frazą „pierwszeństwo dla wtórnych” i oznacza fakt odwracania kierunku biegu przenośników popiołowych − zamiast na składowiska, to do ponownego wykorzystania w gospodarce.

Tylko w 2022 i 2023 r. spółka PGE Ekoserwis na potrzeby inżynierii lądowej sprzedała blisko 700 tys. ton produktów powstałych na bazie ups-ów z Elektrowni Bełchatów. PGE Ekoserwis od wielu lat dostarcza surowce antropogeniczne i współpracuje z kontrahentami nie tylko w kraju, ale też na rynku europejskim. Oferując różne produkty, firma niejednokrotnie proponuje również transport na budowę, doradztwo technologiczne oraz udostępnia dokumenty ułatwiające zatwierdzenie wyrobu do realizacji określonej inwestycji.

Ograniczanie ilości składowanych odpadów i zamykanie obiegów surowców, energii oraz produktów w procesach gospodarczych to strategiczne wyzwania Grupy PGE, ale też po prostu naszej współczesności. Warto zainteresować się produktami wytworzonymi na bazie popiołów i żużli powstającymi podczas spalania węgla w energetyce i korzystać z nich. Są proekologiczne, zmniejszają wydobycie kopalin naturalnych, racjonalizują zużycie surowców, ograniczają emisję CO2 i powstawania odpadów. Mogą być wykorzystane do rekultywacji terenów zdegradowanych i przede wszystkim wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego – korzystną dla nas wszystkich w wymiarze środowiskowym, biznesowym i społecznym.

Maciej Zalewski, główny specjalista, Pion Dyrektora Oddziału, stanowisko ds. komunikacji

W lipcu br. dobiegła końca budowa drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy aglomeracji łódzkiej. To niesłychanie istotne przedsięwzięcie zarówno z lokalnego, jak i ogólnokrajowego punktu widzenia. Wiosną przekazaliśmy do użytkowania 12-kilometrowy odcinek od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki. Znacznie ograniczyło to ruch na przeciążonej DK71 i poprawiło warunki życia mieszkańców m.in. Konstantynowa Łódzkiego, dzięki wyprowadzeniu z centrum miasta ruchu tranzytowego.

Inwestycja zrealizowana została w tradycyjnej technologii tzw. nawierzchni podatnej, bitumicznej z warstwą ścieralną z SMA. W trakcie prowadzonych prac nie było problemów z gruntem, które miałyby wpływ na termin realizacji inwestycji. Nieco inaczej przedstawia się sprawa dotycząca uzyskania decyzji ZRID, zarówno zamiennej, jak i dodatkowej (budowa ronda na węźle Emilia A2/DK91/S14, która zakończyła się w grudniu ub. roku). Należy wskazać, że cała procedura obejmuje zarówno postępowanie prowadzone przez Wody Polskie – w zakresie wydania pozwoleń wodnoprawnych, przez RDOŚ – w zakresie wydania postanowień uzgadniających realizację przedsięwzięcia i określających szereg warunków realizacji i korzystania, jak również postępowanie prowadzone przez Urząd Wojewódzki. W tym przypadku doszło do pewnych opóźnień niezależnych od wykonawcy, które są aktualnie przedmiotem analizy.

Zakończenie prac pozwoliło domknąć ring autostradowo-ekspresowy wokół aglomeracji łódzkiej. Elementami ringu są: od północy – autostrada A2, od wschodu – autostrada A1, od południa – droga ekspresowa S8, zaś od zachodu – droga ekspresowa S14. To pierwsze takie miejsce w Polsce. Łączna długość ringu to ok. 140 km.

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.