Budowa obwodnicy Wałbrzycha

Przedmiotem realizacji jest budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej DK35. Opisywane zadanie ma znaczenie regionalne, jego realizacja w znacznym stopniu wpłynie na funkcjonowanie Wałbrzycha oraz pobliskich miast.

Zamawiającym inwestycję jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. W 2018 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji, którym ostatecznie została firma Budimex S.A. Konsultantem realizacji jest Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych. Całkowita wartość projektu jest równa 397 480 381,71 PLN. Koszt inwestycji podzielono na część miejską (Gmina Wałbrzych- 350 948 147,62 PLN) oraz pozamiejską (Gmina Szczawno-Zdrój- 46 532 234,09 PLN). Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 296 792 459,33 PLN.

Opis inwestycji

Roboty w ramach inwestycji dzielą się na dwie sekcje, a każda z nich na dwa odcinki – A i B. W ramach sekcji pierwszej, odcinka A – km 2+350 ÷ 3+150 (długość 0,8 km), przebudowano m.in. drogę wojewódzką DW 376 (ul. Łączyńskiego – Szczawieńska), drogę powiatową DP 3404D (ul. Długa) z przebudową skrzyżowania oraz drogę powiatową DP 3405D (ul. Wyszyńskiego). W skład zadań realizowanych w zakresie odcinka B – km 3+150 ÷ 6+200 (długość 3,05 km) wchodzi natomiast budowa nowego odcinka drogi krajowej DK35 oraz budowa nowych odcinków dróg gminnych (ul. Kusocińskiego).

Przedmiotem działań w sekcji drugiej, odcinek A – km 6+200 ÷ 7+250 (długość 1,05 km), była m.in. budowa węzła Żeromskiego oraz budowa wiaduktu nad ul. Żeromskiego. W ramach odcinka B – km 7+250 ÷ 8+360 (długość 1,11 km) wykonano m.in. takie działania jak: budowa węzła Reja, budowa wiaduktu kolejowego oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi krajowej DK35 (ul. Kolejowa).

Parametry techniczne drogi

Kategoria ruchu obowiązująca na przedmiotowej drodze to KR 5. Określona prędkość miarodajna wynosi 70 km/h. Droga została sklasyfikowana jako G – droga główna. Szerokość jezdni wynosi 2 x 7,5 m, natomiast szerokość pasa ruchu – 3,5 m.

Korzyści wynikające z realizacji inwestycji

Jako że budowa obwodnicy jest inwestycją o znaczeniu regionalnym, jej głównym celem jest poprawa układu komunikacyjnego Wałbrzycha oraz pobliskich miast. Obwodnica znacznie poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców. Jej budowa zmniejszy uciążliwość akustyczną wynikającą z dotychczasowego przebiegu drogi przez tereny zabudowy mieszkalnej oraz zniweluje zanieczyszczenie tej okolicy. Dzięki realizacji nastąpi odciążenie okolicznych dróg, szczególnie z ruchu tranzytowego.

Przygotowała redakcja przy współpracy
z Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

przeczytaj również: Nowa inwestycja na terenie powiatu otwockiego

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.