15 chętnych do wybudowania obwodnicy Kroczyc

Osiem ofert mieści się w kwocie prawie 178 mln zł, jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na realizację tej inwestycji. Najtańszą, w wysokości ponad 162 mln zł, złożyła Firma NDI z Sopotu. Obwodnica Kroczyc w ciągu DK78, o długości ok. 9,1 km, będzie pierwszą, jaka powstanie w woj. śląskim w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic.

15 chętnych do wybudowania obwodnicy Kroczyc

24 listopada ub. r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w systemie Buduj, w którym o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena. Roboty budowalne wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).

Obwodnica Kroczyc

Trasa stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu GDDKiA szuka wykonawcy. Koniec tej trasy będzie się łączył z obwodnicą Pradeł. Jednojezdniowa droga o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika między innymi z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca drodze, w tym dwa skrzyżowania typu rondo. 

Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które powstaną w ciągu obwodnicy, należą cztery wiadukty zlokalizowane nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Normy i standardy środowiskowe zostaną zapewnione dzięki wybudowaniu urządzeń ochrony środowiska, wspomnianych wcześniej przejść dla zwierząt dużych i średnich, a także przepustów ramowych pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Powstaną również ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów. System odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego. Całość zwieńczy nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej. Inwestycja będzie zrealizowana w formule: Buduj.

Cel

Dzięki tym inwestycjom rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską i prowadząca do Chmielnika w woj. świętokrzyskim DK78 ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca. Tym samym stanie się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Realizacja obwodnic w nowym śladzie pozwoli kierowcom na wybór drogi o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Te inwestycje, wraz z realizowaną w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych obwodnicą Poręby i Zawiercia, przyczynią się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej DK78 przeważać będzie ruch lokalny.

Natomiast budowa obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu DK46 pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny. Inwestycja poprawi również komfort i warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK46 od Lublińca do Częstochowy.

źródło i fot. GDDKiA

Przeczytaj również: Maciej Sypek nowym prezesem Holcim Polska

Wywiady

Cezary Garczarczyk: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to nadrzędny cel, którym się kieruję

Cezary Garczarczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” opowiada o swojej motywacji do pracy związanej z infrastrukturą drogową oraz strategiach, jakie stosuje w zarządzaniu nimi. Podkreśla, że inwestycje drogowe muszą być skoncentrowane na potrzebach społeczności lokalnej, a angażowanie mieszka...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.