Droga wojewódzka Nr 833 będzie przebudowana

3 kwietnia 2024 r. w Urzędowie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski uroczyście podpisali uchwałę podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego, przyjmującą zobowiązanie do realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980” na odcinku Chodel – Urzędów. Zobowiązanie to jest podstawą realizacji przedmiotowej inwestycji z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zobowiązanie do realizacji projektu zostało przekazane Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Pawłowi Szumerze, reprezentującego realizatora projektu. Beneficjentem projektu o wartości blisko 146 mln zł jest Województwo Lubelskie, które pozyskało na ten cel ponad 122 mln zł z Funduszy Europejskich.

fot. ZDW Lublin

Inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowej, którego celem jest usprawnienie połączeń komunikacyjnych, a tym samym zwiększenie dostępności transportowej i ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych, przejść granicznych, centrów logistycznych i innych gałęzi zrównoważonego transportu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego Działania muszą być ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarami województwa lubelskiego a pozostałą częścią kraju. Rok 2024 to rok, w którym świętujemy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Mieszkańcy Urzędowa i okolicznych miejscowości czekali na lepszą infrastrukturę drogową, która pozwoli na lepsze skomunikowanie się z pozostałymi miejscowościami regionu. I ten wyczekiwany moment dzisiaj stał się faktem dzięki Funduszom Europejskim. Przyjęcie zobowiązania do realizacji projektu to zarówno symboliczny, jak i formalny moment pieczętujący realizację tej ważnej inwestycjimówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej

Projekt polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 833 (DW 833) od km 1+326 do km 12+980, tj. na odcinku Chodel – Urzędów. Swoim zakresem projekt obejmuje również budowę obiektów inżynierskich, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, zabezpieczenie lub rozbudowę urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą i obiektami inżynierskimi, jak również wsparcie infrastruktury pieszo-rowerowej. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. zwiększenie szerokości jezdni do 7,0 m oraz wykonanie poboczy, 4 km chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej o długości 11 km. W planach jest również budowa bądź przebudowa 15 skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi oraz ze starym przebiegiem drogi wojewódzkiej, jak również powstanie nowego mostu przez dopływ spod Antonówki wraz z urządzeniami piętrzącymi. Zbudowanych zostanie 16 zatok autobusowych, 2 zatoki do kontroli ruchu drogowego oraz 10 przepustów (w tym 3 z przejściami dla zwierząt). Projekt zakłada również rozbiórkę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego oraz nasadzenie nowych drzew. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na koniec 2026 r. Korzyści dla regionu: W wyniku rozbudowy odcinka Chodel-Urzędów DW 833 zmodernizowanych bądź przebudowanych zostanie prawie 11 km tej drogi. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, a także skrócenie czasu przejazdu do miejsc docelowych podróżnych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni umożliwi poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych, co służyć będzie rozwojowi gospodarczemu przyległych miejscowości i gmin. Zostaną przebudowane istniejące lub wybudowane nowe chodniki, co przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pieszych. Realizacja projektu zwiększy mobilność regionalną poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. Realizacja inwestycji zwiększy dostępność komunikacyjną naszego regionu. Sprawniejszy system transportowy ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Droga wojewódzka nr 833 wraz z mostem na Wiśle w Kamieniu stanowi istotne uzupełnienie i alternatywę komunikacji drogowej dla drogi krajowej nr 74 i mostu na Wiśle w Annopolu. Warunkuje to optymalne rozłożenie ruchu międzyregionalnego i znacznie ułatwia komunikację i transport. Dobra jakość DW 833 to także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Realizowana inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców, turystów odwiedzających nasz region oraz obecnych i przyszłych inwestorów.

źródło i fot. fot. ZDW Lublin

Przeczytaj również: Generalny Pomiar Ruchu 2025 – GDDKiA ogłosiła przetarg na wybór podmiotu opracowującego wyniki pomiaru

Wywiady

Michał Głowacki: Trudności są naturalne, ale ich pokonywanie jest źródłem dużej satysfakcji

Michał Głowacki, Dyrektor Generalny Linii Produktowej Kruszyw w Holcim Polska (dawniej Lafarge), w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” opowiada o swoich doświadczeniach zawodowych oraz ich wpływie na zarządzanie. Omawia wyzwania branży, takie jak: logistyka, potrzeby klientów, zrównoważony rozwój i problemy demograficzne. Podkreśla znaczen...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.