Problematyka transportu kruszyw przenośnikami taśmowymi w górnictwie odkrywkowym

W artykule przedstawiono zagadnienia obejmujące: ogólny podział przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym, ich zadania, dobór, a także kierunki modernizacji.

Do jednych z podstawowych środków transportu materiałów sypkich oraz ziarnistych w górnictwie odkrywkowym należą przenośniki taśmowe (rys. 1) [4]. Wynika to z tego, że odznaczają się one małą złożonością budowy, wysokim poziomem niezawodności i bezpieczeństwa, a także niskim zużyciem energii. Przenośniki taśmowe charakteryzują się również dużą wydajnością, sięgającą do kilkunastu tysięcy ton na godzinę. Kolejnymi zaletami, które skłaniają do ich użytkowania, są: prędkość taśmy wynosząca do 12 m/s, plastyczność dopasowania się do różnego rodzaju tras oraz niskie koszty eksploatacji [1]. Dzięki tym, jak również innym zaletom przenośników taśmowych, można zauważyć, że przyczyniły się one w pewnym stopniu do eliminacji między innymi kopalnianych kolei podziemnych czy wyciągów szybowych oraz zmiany współczesnych kopalń. Zmiany te dotyczyły między innymi budowy nowoczesnych napędów o dużej mocy czy sposobów eksploatacji – bardziej energooszczędnych i wydajnych [2].

Niestety, przenośniki taśmowe mają również pewną niedogodność, jaką jest duży koszt zakupu taśmy przenośnikowej. Co więcej, pomimo że jest ona bardzo droga, jej żywotność jest zależna od sposobu eksploatacji i czynności obsługowych.

KRU_2_23_Michal_Stawowiak_TRANSPORT_KRUSZYW_W_GORNICTWIE_ODKRYWKOWYM_RYS_1_A
Rys. 1a. Rodzaje napędów przenośników taśmowych [1]: napęd czołowy dwubębnowy,; rysunek: autor
KRU_2_23_Michal_Stawowiak_TRANSPORT_KRUSZYW_W_GORNICTWIE_ODKRYWKOWYM_RYS_1_B
Rys. 1b. Rodzaje napędów przenośników taśmowych [1]: napędy pośrednie taśmowe; rysunek: autor
KRU_2_23_Michal_Stawowiak_TRANSPORT_KRUSZYW_W_GORNICTWIE_ODKRYWKOWYM_RYS_1_C
Rys. 1c. Rodzaje napędów przenośników taśmowych [1]: dwubębnowy napęd pośredni ; rysunek: autor

Przenośniki taśmowe to środek transportu, w którym nosiwo jest przemieszczane przez cały czas lub cyklicznie, utrzymując względnie stałą prędkość. Ich budowa jest bardzo istotna, ponieważ decyduje o sposobie przemieszczania się materiału. Przenośniki taśmowe wykorzystuje się w kopalniach węgla brunatnego, kamiennego, a także surowców mineralnych do przenoszenia nosiwa rozdrobnionego i sypkiego. Rozwój przenośników taśmowych miał swój początek w drugiej połowie XX wieku. Doszło do tego w wyniku podjęcia przez przemysł chemiczny produkcji materiałów syntetycznych na taśmy przenośnikowe oraz poprzez wzrost zapotrzebowania na ten środek transportu przez przemysł wydobywczy [4]. Przenośniki te wykorzystuje się zarówno w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym. Można spotkać się z dużą liczbą rodzajów przenośników taśmowych, między innymi przez to, że pełnią różne funkcje, np. transportera materiałów sypkich, drobnych, przenośnika różnych produktów czy organizowania pracy linii produkcyjnych, a także dlatego, że stosuje się je podczas wydobycia surowców o różnych właściwościach.

Wywiady

Marek Makowski: Ważne są regularne spotkania i wymiana doświadczeń

Marek Makowski, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” koncentruje się na tematyce zarządzania infrastrukturą drogową na poziomie lokalnym w Polsce. Opowiada o wyzwaniach, celach i sukcesach związanych z działalnością Rady. Omawia także kwestie związane z tzw. modernizacją i bezpieczeńst...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.