Kopalnia Piława Górna

Położona w południowej Polsce, ok. 55 km od Wrocławia, Kopalnia Piława Górna jest jednym z najnowocześniejszych kompleksów wydobywczo-produkcyjno-załadunkowych kruszywa w Polsce. Wydobywany w niej surowiec wykorzystywany jest do produkcji kruszywa łamanego, używanego między innymi do budowy infrastruktury kolejowej, drogowej i kubaturowej.

Kopalnia Piława Górna – Kompania Górnicza Sp. z o.o. należy do Grupy Polskie Górnictwo Skalne (GPGS), założonej w 1993 r., oferującej kompleksową obsługę odkrywkowych projektów górniczych, drogowych i budowlanych, włączając w to wykwalifikowane zasoby ludzkie oraz sprzętowe. Obsługa kopalń prowadzona jest od projektowania, uzyskania odpowiednich pozwoleń prawnych poprzez roboty przygotowawcze, wiertniczo-strzałowe i produkcję wszelkiego rodzaju kruszyw na potrzeby branży budowlanej, chemicznej, rolniczej.

Dysponując doświadczeniem oraz nowoczesnym sprzętem budowlanym w liczbie ponad 100 jednostek, Grupa PGS gwarantuje optymalne dopasowanie maszyn i technologii do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Jako sprawdzony partner biznesowy oferuje także autoryzowany serwis producentów maszyn i urządzeń. W trosce o środowisko naturalne świadczy również usługi rozbiórkowe oraz wyburzeniowe z ponownym przetworzeniem materiałów porozbiórkowych, także odpadów technologicznych. Firma, która w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę 30 lat działalności, była wielokrotnie doceniana i zdobywała uznane nagrody, m.in. Wyróżnienie Znakiem Solidne Kruszywa przyznane przez Polski Związek Producentów Kruszyw, Gazele Biznesu 2020 r. czy też Diamenty Forbesa 2021 r.

Misja firmy

Kopalnia w Piławie Górnej to nowoczesny zakład przeróbczy pozwalający utrzymać zdolność produkcyjną kruszyw na poziomie 1000 t/h. Zakład produkcyjny składa się z kruszarek, przesiewaczy, odpylni oraz klasyfikatora piasku 0/2 pozwalającego na zredukowanie zawartości pyłów w gotowym produkcie. W ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji przebieg produkcyjny monitorowany jest na każdym etapie przeróbczym złoża. Prowadzony jest także stały nadzór jakościowy od pozyskania urobku na terenie wyrobiska przez zakład produkcyjny, magazyny wyrobów gotowych, aż po ciąg załadunkowy. Dzięki temu wyroby są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i wymaganiami. Zastosowane w zakładzie nowoczesne rozwiązania technologiczne sterowania produkcją oraz załadunkiem umożliwiają skomponowanie gotowego wyrobu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Produkty i usługi

Zakład specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kruszyw pozyskiwanych ze złoża Piława Górna. Produkowane kruszywa ze złoża amfibolitów i migmatytów, o udokumentowanych zasobach powyżej 300 mln ton, charakteryzują się wysokimi właściwościami fizyko-mechanicznymi. Są one powszechnie stosowane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu – w tym betonu o wysokiej wytrzymałości, płyt lotniskowych, podbudów stabilizowanych mechanicznie, do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych, a także chemii budowlanej i ceramiki.

Kruszywa produkowane przez Kompanię Górniczą dostarczane są do odbiorców transportem kolejowym oraz samochodowym. Ponadto kopalnia posiada własną bocznicę kolejową zintegrowaną z zakładem przeróbczym oraz automatyczny system szybkiego załadunku, co pozwala na wysłanie do ośmiu składów kolejowych z kruszywem w ciągu doby. Gwarantuje to bezpieczeństwo dostaw w ramach realizowanych kontraktów i stabilność parametrów jakościowych.

Kompania Górnicza w swojej ofercie posiada również dwie mobilne wytwórnie mas bitumicznych Intrame 260 oraz Intrame 280, a także komponowaną z własnych, wysokiej jakości kruszyw łamanych galanterię betonową, produkowaną na linii w Piławie Górnej oraz w Kaliszu. Ponadto wśród produktów dostępnych w okolicach Piławy Górnej znajdziemy także beton towarowy, stabilizacje i betony półsuche oraz wyroby betonowe średnich rozmiarów takie jak płyty drogowe, płyty jomb i klocki wall block. Kompania Górnicza zajmuje się także produkcją betonu wałowanego oraz propagowaniem tej technologii, w szczególności w zakresie wykonawstwa dróg gminnych. Firma świadczy również usługi doradcze, m.in. w zakresie: komponowania recept (mieszanek mineralno-asfaltowych, podbudów stabilizowanych, betonów towarowych) oraz zastosowania kruszyw w innych wyrobach budowlanych (typu ceramika budowlana, chemia budowlana).

Kontrola jakości

W Grupie PGS utworzone zostało Centrum Badawczo-Rozwojowe mające na celu optymalizację branży wydobycia i przetwarzania surowców skalnych. Spółka bardzo duży nacisk kładzie na prowadzenie badań kwalifikacyjnych materiałów pod kątem przydatności w drogownictwie – nasypy, podbudowy, podsypki, warstwy filtracyjne i mrozoochronne, a także kruszywa do mas bitumicznych, chemii budowlanej i ceramiki.

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Marcin Opaliński, Prezes Zarządu UNIMOT Bitumen, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” zdradza kulisy formalizowania spółki UNIMOT Bitumen, a także wskazuje, co wyróżnia ją spośród innych producentów asfaltu. Odpowiada również na pytania dotyczące zagranicznych rynków, innowacji i planów firmy na przyszłość. Spółka UNIMOT Bitumen od kilku ...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.