Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale także odgrywa istotną rolę w promowaniu innowacji, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności gospodarki, zwłaszcza w sektorze budownictwa drogowego. W wywiadzie Dyrektor ITB dzieli się przemyśleniami o najważniejszych celach ITB, mówi o wyzwaniach związanych z badaniami materiałów drogowych, a także rozwija temat roli ITB w europejskim kontekście, jako członka Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa (ENBRI).

MAU_6_23_nasz_wywiad_Robert_Gerylo

Jakie są główne cele i zadania Instytutu Techniki Budowlanej?

Robert Geryło: ITB jako instytut badawczy prowadzi działalność w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport, w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości tej działalności uzyskał wysoką kategorię A. ITB jest też głównym ośrodkiem w Polsce zajmującym się kompleksowo zagadnieniami technicznymi współczesnego budownictwa, którego działalność jest rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Naszym celem jest łączenie aktywności naukowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami publicznymi, dzięki którym możemy praktycznie wspierać realizację polityki innowacji, zrównoważonego rozwoju, zwiększania konkurencyjności gospodarki w sektorze budownictwa. Najważniejsze zadania ITB dotyczą m.in.: określania kryteriów użyteczności wyrobów i technologii budowlanych i ich oceny z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych oraz tworzenia podstaw naukowych doskonalenia obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, trwałości, odporności oraz oddziaływania na ludzi i środowisko.

W jaki sposób działalność badawcza Instytutu Techniki Budowlanej przyczynia się do rozwoju i innowacji w budownictwie drogowym?

Dążenie do doskonałości naukowej, rozwoju i innowacji w technice budowlanej służy zapewnieniu wymaganej jakości obiektów budowlanych i właściwych warunków ich użytkowania w całym cyklu życia. Inspirujemy również do tworzenia efektywnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, rozwoju metod wykonywania robót budowlanych oraz rozwoju nowoczesnej diagnostyki obiektów budowlanych. W budownictwie związanym z komunikacją szczególne osiągnięcia ITB dotyczą budowy nowych tuneli i zapewnienia ich bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów na terenach objętych dzisiaj lub w przeszłości działalnością górniczą. Prowadzimy prace badawcze dotyczące oceny przydatności materiałów wykorzystywanych w konstrukcjach nawierzchni drogowych, gruntów stabilizowanych jako podbudowy, geosyntetyków. Prowadzimy również badania możliwości wykorzystania materiałów odpadowych z przemysłu. ITB jako jednostka upoważniona do udzielania krajowych ocen technicznych w odniesieniu do większości wyrobów budowlanych oraz europejskich ocen technicznych w ramach działalności w Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej prowadzi badania i ocenę przydatności wielu innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie, w tym również w budownictwie drogowym.

Akredytowany Zespół Laboratoriów Badawczych ITB jest jednym z największych w Polsce i Europie laboratoriów przystosowanych do wykonywania badań materiałów i wyrobów budowlanych. Jakie są główne wyzwania związane z badaniami materiałów i wyrobów budowlanych wykorzystywanych w drogownictwie?

Robert Geryło: Instytut posiada akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzi pięć laboratoriów prowadzących specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym na potrzeby oceny technicznej i certyfikacji. Jednym z obszarów badań są oceny właściwości użytkowych urządzeń drogowych i bezpieczeństwa ruchu. Prowadzimy m.in. badania dotyczące potwierdzenia podstawowych właściwości użytkowych w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa użytkowania i akustyki drogowych urządzeń przeciwhałasowych, a także badania stałych znaków drogowych i drogowych systemów przeciwolśnieniowych. Główne wyzwania wynikają z konieczności zapewnienia w obiektach budowlanych bezpieczeństwa, trwałości, odporności oraz uwzględnienia potrzeby zwiększenia efektywności surowcowej i dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wywiady

Marek Makowski: Ważne są regularne spotkania i wymiana doświadczeń

Marek Makowski, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” koncentruje się na tematyce zarządzania infrastrukturą drogową na poziomie lokalnym w Polsce. Opowiada o wyzwaniach, celach i sukcesach związanych z działalnością Rady. Omawia także kwestie związane z tzw. modernizacją i bezpieczeńst...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.