Obwodnica Zatoru – pilotażowy projekt BIM

28.01.2020 roku GDDKiA podpisała umowę opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatoru w ciągu drogi krajowej nr 28. Obwodnica Zatoru to pierwsza umowa GDDKiA, w której wykonawca zobowiązuje się do stosowania narzędzi BIM.

obwodnica-zatoru-pilotazowy-projekt-BIM
Obwodnica Zatoru – pilotażowy projekt BIM

BIM (Building Information Modeling) to nowoczesna technologia, która zawiera dane, tj. trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów oraz wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji. Dzięki temu możliwe jest nadzorowanie obiektu od projektu, poprzez realizację i odbiór. W dalszej kolejności – utrzymanie i zarządzanie nim w trakcie użytkowania.

Wykonawca zobowiązał się do wdrożenia do projektu metodologii BIM m.in. w zakresie:

  • usprawnienia procesów decyzyjnych poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych i gromadzonych danych na etapie projektowania,
  • zdefiniowania i optymalizacji procesów obiegu informacji,
  • analizy ryzyka na etapie przygotowania i projektowania, co ma zminimalizować skutki ich wystąpienia na etapie realizacji,
  • zlokalizowania źródeł problemów napotykanych podczas realizacji prac projektowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców czy organów administracji,
  • a także określenia genezy tych problemów i wskazanie możliwych rozwiązań.

Strategię oraz szczegółowy plan implementacji technologii wykonawca opracuje w ciągu czterech tygodni. Uwzględni w nim wszystkie aspekty określone w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR). To dokument, który opisuje oczekiwania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dokumentacji projektu BIM oraz procesów komunikacji i standaryzacji. Realizację umowy strony podzieliły na cztery etapy. Wszystkie mają trwać łącznie 49 miesięcy.

Obwodnica Zatoru znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 28 w powiecie oświęcimskim. Będzie to nowy odcinek klasy GP (główna przyspieszona) jako obejście miasta od strony zachodniej. Początek będzie stanowić wlot ronda w ciągu drogi krajowej nr 44. Koniec zostanie dowiązany do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 28. W ramach realizacji powstaną również: dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska.

Źródło i fot.: gddkia.gov.pl

Wywiady

Marek Makowski: Ważne są regularne spotkania i wymiana doświadczeń

Marek Makowski, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” koncentruje się na tematyce zarządzania infrastrukturą drogową na poziomie lokalnym w Polsce. Opowiada o wyzwaniach, celach i sukcesach związanych z działalnością Rady. Omawia także kwestie związane z tzw. modernizacją i bezpieczeńst...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.