Dziesięć ofert w przetargu na prace przygotowawcze do obwodnicy Słubic

Zgłoszono dziesięć ofert w przetargu na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy tego przygranicznego miasta. Trzy z nich mieszczą się w założonym budżecie. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

DPU_2-3_23_ROZKLADARKI_MAS_MINERALNO-BITUMICZNYCH_iStock-1126647132
Fot. iStock

Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane według czterech kryteriów, z których kryterium ceny ma największą wagę (60 proc). Pozostałe kryteria to: doświadczenie projektanta drogowego (20 proc.), zespół środowiskowy (10 proc.) i wzmocnienie zespołu projektowego – geotechnik (10 proc.). 

Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na kwotę 4 853 211 zł. Dokumenty wpłynęły od Biura Projektów TRASA z Poznania. Najdroższa, złożona przez konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa z Warszawy i RDK Projekt z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wyceniona została na 10 528 246,50 zł. 

Przedmiot zamówienia

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z kompletnymi materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Słubic. Droga ma stanowić nowy przebieg DK31, którego zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto. W założeniach ma również omijać sąsiedni Drzecin i Kunowice. 

Współpraca z samorządem

Obwodnica Słubic w ciągu DK31 została ujęta na liście rezerwowej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jako możliwa do realizacji, lecz bez zapewnionych środków finansowych na ten cel. Ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze było możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu z Gminą Słubice, która koszty tych prac wzięła na siebie. Zgodnie z postanowieniami porozumienia wybór wykonawcy dokumentacji, zawarcie umowy oraz nadzór nad jej realizacją leżą natomiast po stronie GDDKiA. 

źródło: GDDKiA
fot. iStock

Przeczytaj również: Dziesięć ofert w przetargu na prace przygotowawcze do obwodnicy Słubic

Wywiady

Michał Głowacki: Trudności są naturalne, ale ich pokonywanie jest źródłem dużej satysfakcji

Michał Głowacki, Dyrektor Generalny Linii Produktowej Kruszyw w Holcim Polska (dawniej Lafarge), w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” opowiada o swoich doświadczeniach zawodowych oraz ich wpływie na zarządzanie. Omawia wyzwania branży, takie jak: logistyka, potrzeby klientów, zrównoważony rozwój i problemy demograficzne. Podkreśla znaczen...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.