Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dane kontaktowe:
Telefon: + 48 61 22 58 101
E-mail: poczta@wzdw.pl
WWW: https://wzdw.pl/

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jest samorządową jednostką organizacyjną, która w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję zarządcy dróg wojewódzkich. Prowadzi zatem całokształt spraw związanych z planowaniem, budową, utrzymaniem, ochroną, przebudową i remontem tych dróg oraz zarządzaniem odbywającym się na nich ruchem, realizując w tym zakresie budżet województwa. Siedzibą WZDW jest Poznań, ale zakres jego działania obejmuje sieć ponad 2,7 tys. km dróg w całym regionie, z wyjątkiem dróg wojewódzkich położonych w granicach miast na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno). Zarząd ma dziewięć komórek terenowych w postaci Rejonów Dróg Wojewódzkich. Łącznie zatrudnia prawie 300 osób.

Poprzez systematyczne inwestycje, WZDW stara się polepszać układ powiązań drogowych w regionie, a przede wszystkim – podnosić poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.