III Forum Dróg Publicznych

19-21 kwietnia 2023 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się III Forum Dróg Publicznych zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopisma „Mosty” oraz „Dróg Publicznych”. Wydarzenie swoim zasięgiem obejmowało region Polski Północnej.

Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania uczestników. Głos oddano Tomaszowi Herrmannowi (Wicestarosta Pucki), Zbigniewowi Taborowi (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich) oraz Robertowi Lorbieckiemu (Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego).

Blok pierwszy
Pierwszy dzień obrad został podzielony na cztery sesje tematyczne. Blok rozpoczynający dotyczył projektowania i budowy lokalnej infrastruktury w kontekście rozwiązań technologicznych. O tym, jak wykorzystać potencjał gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapna palonego, opowiedział uczestnikom Dominik Małasiewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego. Następnie Piotr Różycki (SPW) omówił temat zastosowania wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych. Zagadnienie nowego rodzaju lepiszcza zwiększającego trwałość dróg przybliżył słuchaczom Zbigniew Tabor (ZDW w Katowicach, KDZDW).

Blok drugi
Kolejną sesję rozpoczęło wystąpienie Aldony Mizgalskiej (Colas Polska). Ta część merytoryczna wydarzenia skupiała referaty dotyczące materiałów i surowców oraz wpływu jakości stosowanych materiałów na trwałość lokalnej infrastruktury. Podczas tego panelu swoje prezentacje wygłosili także Michał Gołos (Tensar Polska), omawiając zastosowanie georusztów i geokompozytów w konstrukcjach nawierzchni drogowych, Marek Dmochowski (Cemex Polska), przedstawiając nowoczesne rozwiązania do budowy obiektów infrastruktury drogowej oraz Wojciech Ratowski (MIXBUD), który skupił się na poprawie trwałości infrastruktury drogowej poprzez zastosowanie mrozoodpornych taśm bitumicznych.

Blok trzeci
Trzeci blok wystąpień merytorycznych zatytułowany „Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii” rozpoczęła prezentacja Piotra Wójtowicza (EW Invest), która dotyczyła systemu TVRT. Zagadnienie technologii modyfikacji asfaltów gumą przedstawił zebranym Paweł Klimaszewski z TPA. Następnie przedstawiciel tej samej firmy, Piotr Koźlarek, skupił się na nawierzchniach Duo-Pave. Sesję zamykało wystąpienie Przemysława Zalewskiego (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych), który omówił zagadnienia dot.korzyści ze stosowania nawierzchni.

Blok czwarty
Blok zamykający pierwszy dzień referatów dotyczył bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Jako pierwszy wystąpił Marek Wierzchowski, przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z referatem dotyczącym 20 lat działań KRBRD oraz realizacji Narodowego Programu BRD na lata 2021-2030. Następnie poruszony został temat oświetlenia na drogach, omówiony przez Dawida Latałę, Elektromontaż Rzeszów S.A., oraz Romana Chmiela z firmy Art Metal. Temat bezpieczeństwa na drogach wzbudził wśród słuchaczy ogromne zainteresowanie, po wygłoszonych referatach na sali rozwinęły się wartościowe i merytoryczne dyskusje.

Blok piąty
Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji dot. doświadczeń i dobrych praktyk zarządcy – na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Zgromadzeni na sali mieli okazję wysłuchać referatu Zbigniewa Tabora (ZDW w Katowicach, KDZDW). W swoim wystąpieniu Dyrektor poruszył kwestie dobrych praktyk zarządu dróg. Następnie temat kompleksowej budowy sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie warmińsko-mazurskim przybliżył Waldemar Królikowski (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie). Wystąpienie kończące V blok, a tym samym całą część merytoryczną wydarzenia, dotyczyło wpływu sytuacji gospodarczej na inwestycje w drogownictwie. Ostatni referat przedstawił Jacek Gryga (Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego omawiając wpływ aktualnej sytuacji gospodarczej na inwestycje w drogownictwie.

Po raz kolejny forum okazało się świetną platformą wymiany myśli i doświadczeń. Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom i opiekunom sesji za wsparcie merytoryczne. Już dziś serdecznie zapraszamy na IV edycję wydarzenia, która odbędzie się w 29 listopada– 1 grudnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej.

Już teraz dołącz do uczestników kolejnej edycji! Dowiedz się więcej – TUTAJ

Galeria

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.