Historia i właściwości nawierzchni betonowej z ubiegłego wieku – cz. II

Piśmiennictwo

 1. Autobahn History Association e.V. [Online] 10 11, 2021. http://www.autobahn-online.de/.
 2. www.fotopolska.eu. [Online] [Cited: 10 14, 2021.]
 3. Vahrenkamp, Richard. Roads without Cars The HAFRABA Association and the Autobahn Project 1933-1943 in Germany . 1, 2002.
 4. Prof. Dr Richard Vahrenkamp. Planning and Constructing the Autobahn Network in Germany during the Nazi-Period: Styles and Strategies. Working Papers in the History of Mobility. 6, 2006.
 5. 50 lat budownictwa nawierzchni betonowych w Niemczech (tłumaczennie: mgr inż. Marek Stańczyj). Schuster, Franz Otto.
 6. ZEMENT-BUND, DEUTSCHEN. BETONSTRASSENBAU IN DEUTSCHLAND. BERLIN – CHARLOTTENBURG : ZEMENTVERLAG G.M.B.H. – BERLIN , 1936.
 7. The experimental study of the utilization of recycling aggregate from demolition of elements of a reinforced concrete hall. Kalinowska-Wichrowska, Katarzyna and Suescum-Morales, David. 5182, s.l. : MDPI, 02 05, 2020, Vol. 12(12).
 8. PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu. Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających. Złuszczanie. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2017.
 9. PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody Badań. Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2008.
 10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły. Warszawa : s.n., 1988.
 11. PN-EN 12390-6:2011 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań. Warszawa : PKN, 2011.
 12. PN-EN 12504-1:2019 Badania betonu w konstrukcjach — Część 1: Próbki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. Warszawa : PKN, 2019.
 13. PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie . Warszawa : PKN, 2019.
 14. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badanie podstawowych właściwości kruszyw – Arkusz 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2004.
 15. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2012.
 16. PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2020.
 17. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2011.
 18. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2013.
 19. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2007.
 20. GDDKiA. Procedura badawcza PB/0/18. Instrukcja wyznaczania charakterystyki porów powietrznych w odwiertach betonowych z nawierzchni dwuwarstwowej z eksponowanym kruszywem.
 21. [Online] [Cited: 01 12, 2022.] https://www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-i-szkolenia/wiadomosci-surowcowe/10844-kruszywa-naturalne-definicja-i-pochodzenie.html.
 22. Łój, Grzegorz. Możliwości stosowania kruszyw z recyklingu budowlanego do wytwarzania betonów wibroprasowanych. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2018, Vol. 3, 56-61.
 23. Ajdukiewicz, Andrzej and Kliszczewicz, Alina. Recykling betonu konstrukcyjnego. Inżynier Budownictwa. 2, 2009.
 24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2010.
 25. [Online] [Cited: 01 12, 2022.] https://www-rilem-net.translate.goog/publications/recommendations-500217?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc.
 26. Kalinowska-Wichrowska, Katarzyna. Wybrane zagadnienia z recyklingu betonu. Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem. 2015, Vol. 17.
 27. PN-EN 12350-2:2019-07. Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2019.
 28. PN-EN 12390-3:2019-07. Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań. Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 2019.
 29. Rudnicki, Tomasz and Jurczak, Robert. Recycling of a Concrete Pavement after over 80 Years in Service. Materials. 13, 2020, Vol. 10, 2262.
 30. Springenschmid, prof. Rupert. Technical bases of road surface engineering and their applicability in practice – past, presence, future (tłumaczenie: mgr inż. Marek Stańczyk).
 31. Autostrada A-18 (dawniej A-12) – historia i teraźniejszość. Polecki, Arkadiusz. 22-26, Katowice : Elamed, 2019, Vol. 4.
 32. Śliwiński, Jacek, Kurdowski, Wiesław and Tracz, Tomasz. Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic. Cement Wapno Beton. 2017, Vols. R. 21/83, nr 6, 517-527.
 33. Kurdowski, Wiesław, Śliwiński, Jacek and Witek, Adam. Nawierzchnia betonowa autostrady po 70 latach eksploatacji, próba wyjaśnienia niezwykłej trwałości. Cement Wapno Beton. 2016, Vol. R. 21/83 nr 1, 27-35.
 34. PN-EN 13877-2 „Nawierzchnie betonowe – Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych”.

przeczytaj również: Historia i właściwości nawierzchni betonowej z ubiegłego wieku

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski: Zabytkowy most w Trzebiatowie to doskonały przykład połączenia myśli inżynierskiej i sztuki, bo w tych kategoriach można postrzegać tę pięknie zdobioną secesyjnymi ornamentami budowlę. Podpisany przez nas kontrakt to wyzwanie związane z przeprowadzeniem prac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, przy jednoczesnym zachowaniu w...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.