Historia i właściwości nawierzchni betonowej z ubiegłego wieku – cz. II

Wierzymy, że możemy korzystać z zasobów naturalnych ziemi bez żadnych konsekwencji. Jednak możemy być w błędzie. Tam, gdzie jest to możliwe, powinniśmy zastąpić kruszywa mineralne kruszywami z surowców alternatywnych.

W krajach Europy Zachodniej, Japonii i USA odzysk materiałów z rozbiórek sięga poziomu 90%, a proces wykorzystania gruzu betonowego jako kruszywa do betonu jest skrupulatnie badany i praktykowany od wielu lat. W Holandii przepisy dopuszczają zastąpienie mineralnego kruszywa grubego kruszywem wtórnym w ilości do 20% bez nanoszenia poprawek w projekcie konstrukcji. Przy stosowaniu większej ilości kruszywa recyklingowego należy wykonać szczegółowe badania właściwości betonu [23].

Tab. 15. Receptura mieszanki betonowej C20/25

Norma PN-EN 12620 Kruszywa do betonu [24] wyróżnia trzy kategorie kruszywa stosowanego do betonu, wśród których znajdują się kruszywa pochodzące z recyklingu. Jednak nie podaje, jak stosować te kruszywa. W 2008 r. poprawka do normy wprowadziła kategorie dla kruszywa grubego pochodzącego z recyklingu w oparciu o udział [22]:

  • niezwiązanego kamienia (Ru),
  • gruzu betonowego (Rc),
  • gruzu z elementów murowych (Rb),
  • materiałów bitumicznych (Ra),
  • szkła (Rg),
  • niestabilnego materiału (FL)
  • oraz innych składników (X).

RILEM – Międzynarodowa Unia Laboratoriów i Ekspertów Materiałów Systemów i Konstrukcji Budowlanych – wyróżnia trzy rodzaje kruszyw z recyklingu [25] (tab. 13):

  • RCAC I – materiał pochodzący z elementów murowych,
  • RCAC II – materiał pochodzący z elementów betonowych,
  • RCAC III – materiał stanowiący mieszaninę co najmniej 80% kruszywa naturalnego oraz maksymalnie 20% kruszywa z recyklingu.

Parametry oraz zawartości kruszywa z recyklingu wg wytycznych „niemieckich” przedstawiono w tab. 14.

Założenia

W opracowaniu założono powtórne wykorzystanie kruszywa z recyklingu w mieszance betonowej, zastępując bazowe kruszywo mineralne o frakcji 2/16 odpowiednią ilością kruszywa powstałego z recyklingu omawianej nawierzchni betonowej. Tak wykonane mieszanki betonowe zostały następnie poddane badaniom oceniającym wpływ dodatku kruszywa z recyklingu nawierzchni betonowej na właściwości betonu i mieszanki betonowej.

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski: Zabytkowy most w Trzebiatowie to doskonały przykład połączenia myśli inżynierskiej i sztuki, bo w tych kategoriach można postrzegać tę pięknie zdobioną secesyjnymi ornamentami budowlę. Podpisany przez nas kontrakt to wyzwanie związane z przeprowadzeniem prac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, przy jednoczesnym zachowaniu w...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.