Efektywne sposoby utrzymywania nawierzchni drogowych

Oczyszczanie ulic ma na celu zapewnienie w mieście odpowiednich warunków sanitarnych i porządku oraz bezpieczeństwa i swobody ruchu ulicznego. Zmiany, jakie w ostatnich latach następują w układach drogowych, sprawiają, że oczyszczanie ulic staje się coraz trudniejsze. Trudności te powodowane są głównie rozwojem sieci dróg miejskich oraz rozwojem komunikacji [1-4].

We współczesnym dużym mieście na jednego mieszkańca przypada 1,25 m długości lub 10 ÷ 20 m2 powierzchni ulic. Zanieczyszczenia ulic – zależnie od ich pochodzenia – dzieli się na [1]:

  • naturalne – pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz piasek i pył pochodzący z erozji ziemi,
  • antropogeniczne – pyły z palenisk oraz z silników pojazdów samochodowych, stare części opon pojazdów i nawierzchni ulicznej, rozsypane materiały przy ich transporcie, odpady wyrzucone na ulicę, pozostałości po środkach uszorstniających jezdnię w okresie zimy.

Częstotliwość operacji oczyszczania zależy w decydującym stopniu od wymaganego stopnia czystości. Na ogół ulice dzielnic centralnych oraz otoczenie zabytków oczyszcza się raz lub nawet dwa razy dziennie, natomiast ulice peryferyjne – raz, dwa lub trzy razy w ciągu tygodnia [1, 3]. Procesy technologiczne oczyszczania ulic w sezonie wiosennym oraz letnim obejmują zmywanie lub zamiatanie nawierzchni, a także jej polewanie, traktowane jako zabieg klimatyzacyjny.

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski, dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” odpowiada na pytania związane m.in. z kryzysową sytuacją w branży budowlanej oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby pomóc polskim firmom go przetrwać. Ponadto omawia perspektywy branży mostowej na przyszły rok, a także zdradza, która realizacja ...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.