DK80 w Górsku i Przysieku wyremontowana

Zakończył się remont drogi krajowej nr 80 w Górsku i Przysieku niedaleko Torunia. W mijającym tygodniu rozpoczęliśmy procedury odbiorowe dwóch wyremontowanych odcinków. Prace prowadziła firma ONDE S.A., a ich koszt wyniósł 12 975 478,72 mln zł.

DK80 w Górsku i Przysieku wyremontowana

Zakres zadania 

Remont obejmował odc. od km 36+600 do km 39+800 oraz 43+000 do 43+600 drogi krajowej nr 80 i miał na celu likwidację spękań, wykruszeń, przywrócenie parametrów równości podłużnej i poprzecznej, powierzchniowego odwodnienia drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace polegały na wymianie istniejących warstw nawierzchni: podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej i nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, dojściach do przejść dla pieszych, peronach zatok autobusowych oraz ponowne wyprofilowanie poboczy bez korekty niwelety wraz z nowym oznakowaniem poziomym. Remont obejmował swoim zakresem także nawierzchnię zatok autobusowych. Geometria drogi pozostała bez zmian.

Oba odcinki przebiegają przez teren zabudowany, a roboty prowadzone były pod ruchem na zasadach czasowej organizacji ruchu. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 średnie natężenie ruchu na ww. odcinku wynosi około 13,8 tys. poj./dobę.

źródło: GDDKiA
fot. Julian Drob/ GDDKiA

Przeczytaj również: Prace w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w woj. opolskim

Wywiady

Zbigniew Tabor: Aby zarządzać drogami, potrzebna jest wizja

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w wywiadzie z redakcją „Magazynu Autostrady” podzielił się refleksjami na temat swojej 25-letniej kariery oraz ewolucji branży drogowej w Polsce. Jego osiągnięcia, takie jak budowa nowoczesnego zarządu dróg oraz wdrożenie Wytycznych Technicznych ZDW, stały się fundamentem rozwoju i...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.