Trwają prace w pierwszym z dwóch tuneli w ciągu S52

Przekopano pierwszy z dwóch tuneli na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Z obiektu w Batowicach wykopano 130 000 m3 materiału, który wbudowany zostaje w nasypy.

Usunięto grunt z pierwszego tunelu w ciągu S52

Zanim zakończono usuwanie materiału ziemnego z wnętrza tunelu o długości 496 m, w środku prowadzono już prace żelbetowe związane z wykonywaniem płyty dennej i betonowaniem ścian wypełniających. Wykonywana jest również izolacja stropu tunelu. Zaawansowania prac izolacyjnych wynosi ok. 63 proc. Wykonawca kontynuuje zasypywanie stropu tunelu i ścian bocznych.

Postępy prac

Średnie zaawansowanie wszystkich robót wynosi 45 proc., natomiast zaawansowanie robót mostowych już prawie 61 proc.

Jak podaje GDDKiA: prowadzone są intensywne roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich (wiadukty, mosty, tunele, konstrukcje oporowe). Powstaje 27 obiektów inżynierskich i 4 km murów oporowych, na różnych etapach zaawansowania: od realizacji posadowienia, poprzez wykonywanie fundamentów i podpór po wykonywanie ustrojów nośnych, kap chodnikowych i izolacji pomostu. Na większości obiektów mostowych wykonane zostało posadowienie, fundamenty oraz podpory i realizowane są ustroje nośne. Ostatnio zabetonowano ustrój nośny wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piastowskiej, w Batowicach.

Są też takie obiekty, na których ułożono już krawężniki, zamontowano deski gzymsowe i zabetonowano kapy chodnikowe. Prace te dotyczą wiaduktu w ciągu ul. B4 w Węgrzcach, wiaduktu nad linią kolejową w Batowicach oraz na najdłuższym moście na tej inwestycji w Bosutowie (560 m długości). Obiekt ten przebiega nad suchym zbiornikiem i ul. Krakowską.

Ponadto trwają roboty ziemne, w ramach których wykonywane są nasypy oraz wykopy. Wzmacniane jest podłoże, wymieniono ponad 90 proc. gruntów, wykonano dreny i kolumny żwirowe. W ciągu ostatnich tygodni ułożono drugą warstwę podbudowy bitumicznej na trasie głównej S52 pomiędzy tunelem w Zielonkach a wiaduktem w ciągu ul. Dożynkowej, w Krakowie, a także pomiędzy metalowym przepustem pod trasą główną a ulicą B4 w Węgrzcach oraz na odcinku od ul. B4 do początku mostu usytuowanego w rejonie suchego zbiornika Węgrzce 80.

Na budowie tunelu pod rzeką Prądnik i ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach, o długości 653 m, wykonywane są ściany szczelinowe i strop. W sezonie wakacyjnym planowane jest tu rozpoczęcie wykopu podstropowego, od strony wschodniej. Obiekt ma ukończone ściany szczelinowe w 90 proc.

Wywiady

Poprawa bezpieczeństwa w górnictwie zawsze będzie zależała od pracy zespołowej

W 2022 r. Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego. Z tej okazji w rozmowie z redakcją „Inżynierii Górniczej” dr inż. Adam Mirek, Prezes WUG, który objął to stanowisko pięć lat temu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co ta roczn...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.