PZGs-1/9 – przejście dla zwierząt na S19 Krosno – Miejsce Piastowe

Na odcinku S19 Krosno – Miejsce Piastowe powstaje 20 obiektów inżynierskich, w tym przejście górne dla średnich zwierząt (PZGs-1/9), do budowy którego wykorzystywane są belki strunobetonowe typu „T”.

PZGs-1/9 – przejście dla zwierząt na S19 Krosno – Miejsce Piastowe

Obiekt inżynierski PZGs-1/9 znajduje się w okolicy węzła Krosno. Służył będzie do przeprowadzenia szlaku migracji zwierząt średnich nad dwujezdniową drogą ekspresową S-19, pasem utwardzenia terenu i jezdnią dodatkową DD 3.14. Najścia dla zwierząt rozszerzają się tworząc w widoku z góry kształt zbliżony do podwójnej paraboli.

Parametry techniczno-geometryczne

Długość konstrukcji nośnej:                                      50,20 m

Rozpiętość teoretyczna w osiach podpór:             22,35 m + 26,85 m

Szerokość całkowita obiektu:                                    40,50 m

Wysokość konstrukcyjna:                                           2,29 m

Kąt skosu:                                                                      90,0°

Prześwit pionowy pod obiektem (min.):                  min. 5,00 m

Ustrój nośny

Obiekt zaprojektowano jako dwuprzęsłowy, ramownicowy, z wykorzystaniem prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych typu „T” i płyty żelbetowej monolitycznej. W przekroju poprzecznym rozmieszczono 44 belki T21 dla przęsła nad jezdnią w kierunku Rzeszowa i 44 belki T27 dla przęsła nad jezdnia w kierunku Barwinka. Płyta pomostowa ma stałą grubość 0,24 m.

Zgodnie z wymaganiami wytycznych środowiskowych na obiekcie ułożona zostanie warstwa humusu i posadzona roślinność.

Z uwagi na długość przęsła przekraczającą 20 m obiekt podlegać będzie próbnemu obciążeniu.

S19 Krosno – Miejsce Piastowe

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe powstaje w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą prac jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość kontraktu to 365 074 863,34 zł.

W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi ekspresowej o dł. 10,3 km i przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R. Natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28. 

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jednego przepustu pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowie lub rozbudowie ulegną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, powstanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

źródło i fot.: GDDKiA

Przeczytaj również: Wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację odcinka S19 Lutcza – Domaradz

Galeria

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.