Książka Adama Wysokowskiego „TRWAŁOŚĆ MOSTÓW STALOWYCH”

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób i jednostek zarządzających mostami i zajmujących się ich szeroko pojętym utrzymaniem, oraz projektantów i wykonawców. To cenna pozycja również dla studentów specjalności w ramach dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Książka Adama Wysokowskiego „TRWAŁOŚĆ MOSTÓW STALOWYCH”

Opisana w książce problematyka jest wynikiem nie tylko własnych prac autora, ale także wielu zespołów badawczych, z którymi miał okazję współpracować i często nimi kierować w ramach prac zleconych z tzw. „przemysłu”, prac wdrożeniowych, ale także grantów naukowo-badawczych, tak krajowych jak i zagranicznych.

Przedstawione zagadnienia stanowią szerokie spectrum wiedzy z wielu dziedzin, które są wzajemnie ściśle związane. Dotyczy zarówno sposobu właściwego konstruowania obiektów mostowych, stosowanych technologii i używanych materiałów, jak też jakości samego procesu ich wznoszenia. Ma to też bezpośredni związek z poziomem utrzymania obiektów w trakcie ich eksploatacji, wielkością przeznaczonych nakładów finansowych na ten cel, jak również z metodami zarządzania drogową i kolejową gospodarką mostową (w tym BIM i LCA).

Monografia została przygotowana na bazie wieloletniej działalności w dziedzinie mostownictwa, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym.

Właściwe docenienie problematyki trwałości mostów stalowych stanowiących ogromny majątek narodowy, jest bardzo istotne pod względem technicznym i bezpieczeństwa ale, co również ważne pod względem właściwości użytkowych, oraz zasad ekonomiki, a także wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego. Właśnie to przesłanie było głównym motywem opracowania monografii.

Na końcową formę i czytelność publikacji miały duży wpływ cenne uwagi i sugestie uznanych recenzentów w osobach prof. Kazimierza Furtaka
i prof. Wojciecha Radomskiego, chociażby cytując:

Niniejsza praca jest pierwszym tego typu opracowaniem w języku polskim. Zagadnienie trwałości obiektów mostowych zostało potraktowane całościowo. Bardzo ważne i cenne są zestawienia jako efekt przeprowadzonych przeglądów. Dają one jasny pogląd związany ze stanem technicznym obiektów mostowych i ich trwałością, a także jak ważne są przeglądy i bieżące utrzymanie. Ważne i cenne są także podane przykłady obliczeniowe oraz porady praktyczne”.

Z recenzji prof. Kazimierza Furtaka, dr h.c.m.
Politechnika Krakowska

Wartość merytoryczną monografii ocenić można jako wysoką. Jest to dzieło w dużej mierze oryginalne, oparte na wieloletnim osobistym doświadczeniu autora. Widać to w wielu fragmentach poszczególnych rozdziałów oraz w wykazach piśmiennictwa, w których wykazane są liczne pozycje jego autorstwa lub współautorstwa”.

Z recenzji prof. Wojciecha Radomskiego, dr h.c.m.
Politechnika Bydgoska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka

Wywiady

Jerzy Graboś: Gwarantem sukcesu jest wzajemne zaufanie i szacunek

Jerzy Graboś, Prezes Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, jest związany ze spółką nieprzerwanie od 1985 r. Z okazji 65-lecia przedsiębiorstwa na rynku w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dot. zmian zachodzących w firmie na przestrzeni tych wszystkich la...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.