Przebudowa drogi woj. nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa

Inwestycja, w ramach której przebudowano drogę oraz most, polegała na dostosowaniu istniejącej drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy Z, jak również przywróceniu właściwego stanu technicznego, eliminacji zniszczeń i uszkodzeń, miała na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu zmotoryzowanych i pieszych, zamieszkujących w sąsiedztwie rozbudowywanej drogi.

W ramach zadania wybudowano most oraz fragment drogi z poboczem i ciągiem pieszo-rowerowym. Inwestycję o wartości ponad 6,7 mln złotych wykonała spółka REMOST pod nadzorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie drogi woj. nr 989 była firma MATBUD.

Cel realizacji

Cel główny projektu to poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Poprawa drogi wojewódzkiej nr 989 w zakresie budowy mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów, zlokalizowanej w województwie podkarpackim, w miejscowości Godowa, w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa”.

Obiekt mostowy a warunki gruntowe

Obiekt mostowy został zaliczony do II kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowych. W trakcie prowadzonych prac stwierdzono zgodność zalegających warstw z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Obiekt mostowy został posadowiony na 12 palach fi 600 mm wykonywanych w technologii CFA o długościach 8 i 9 m. Łącznie wykonano 102 mb pali. Istniejące podłoże gruntowe na dojazdach do mostu (nowym śladzie drogi) ze względu na zalegające warstwy o słabej nośności wymagało wzmocnienia. Rozwiązanie projektowe zawierało zrealizowanie wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie dwóch warstw materacy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm z zastosowaniem georusztów trójosiowych.

Parametry techniczne drogi:
Klasa techniczna drogi: G
Przekrój: 1×2 (drogowy)
Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
Prędkość projektowa: 50 km/h
Szerokość jezdni: 6,00 m na prostej, poszerzenia wynikające z łuków poziomych
Szerokość korony drogi: 7,00 m na prostej
Szerokość poboczy: 1,25 m
Szerokość chodników: 2,00-3,90 m
Kategoria obciążenia ruchem: KR 3
Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
Łączna długość drogi: 285 m

Wywiady

Tomasz Oracz: Skupiamy się na tym, aby innowacje były skuteczne i przynosiły wymierne korzyści

Tomasz Oracz, Członek Zarządu TPA sp. z o.o., w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dotyczące nowych wyzwań zawodowych, działalności spółki oraz jej planów na przyszłość. Ponadto omawia zmiany, jakie na przestrzeni lat zachodziły w branży infrastrukturalnej, a także porusza kwestię nowych technologii. W styczniu br. ob...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.