Nowy most na Odrze w Milsku

Opisywana inwestycja obejmuje budowę mostu nad rzeką Odrą oraz nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 282 z niezbędną infrastrukturą. Budowa nowej przeprawy ma priorytetowe znaczenie dla obsługi ruchu w województwie lubuskim.

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 klasy G po nowym śladzie na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z jej obejściem) do miejscowości Bojadła. Most w Milsku zrealizowano w ramach inwestycji „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg na wykonawcę mostu rozstrzygnięto już w 2017. Całkowity koszt inwestycji to blisko 80 mln zł. Realizowana jest ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Lubuskie 2020. Dofinansowanie z UE opiewa na 59 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa – 5,6 mln zł oraz budżetu państwa – 14,9 mln zł.

Zamawiającym inwestycję jest województwo lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Głównym wykonawcą obiektu jest firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA, a podwykonawcą odpowiedzialnym za jego budowę była firma Himmel i Papesch Opole. Inżynierem Projektu była firma Promost. Sama budowa obiektu zajęła 2 lata. Wliczając w to przerwy spowodowane przez trzy powodzie i dwie zimy, w czasie których wykonywanie niektórych robót jest uciążliwe, a wręcz niemożliwe.

Opis inwestycji

Roboty na samym obiekcie fizycznie rozpoczęto na samym początku lipca 2020 r. od wykopów pod fundamenty i wykonanie posadowienia (pale Franki).

W połowie października 2020 r. po raz pierwszy wstrzymano roboty ze względu na powódź. Stan wody podniósł się na tyle wysoko, że zalany był cały teren zalewowy, a woda sięgała do połowy wałów. Sytuacja ta trwała praktycznie miesiąc. Kolejny raz wysoki stan wody przerwał prace w marcu 2021 r. Woda nie była już tak wysoka jak poprzednio, ale zalane zostały platformy podpór B i C, a prace były wówczas na etapie ich wykonywania. Trzecia przerwa nastąpiła w maju 2021 r., wtedy wstrzymano roboty na podporach nurtowych.

Podstawowe parametry techniczne mostu przez Odrę

Ustrój nośny betonowy: sprężony o przekroju skrzynkowym, formowany metodą nawisową
Długość konstrukcji nośnej (długość płyty pomostowej): 363,6 m
Rozpiętości teoretyczne: 65,0+115,0+65,0 +2*40,0+36,0 m
Szerokość całkowita: 14,13 m
Wysokość konstrukcyjna: zmienna od 2,585 do 6,085 m
Wysokość dźwigara: zmienna od 2,500 do 6,000 m
Kąt skosu: 90,0°

Dane materiałowe:

Wykopy: 2,5 tys. m3
Zasypki ze stożkami: 6,3 tys. m3
Stal zbrojeniowa: 1 100 000 kg,
czyli 1 100 t, z czego na sam ustrój 740 t
Sprężania: w sumie 163 340 kg,
w obiekcie zamontowano ponad 137,2 km kabli
Betonu w całości zużyto 6 260 m3

z czego:

  • Fundamenty: 1 220 m3
  • Podpory: 795 m3
  • Ustrój nośny: 3 580 m3 plus kapy chodnikowe: 480 m3

czyli w sumie w ustój wbudowaliśmy 4 060 m3

Warunki gruntowe

Warunki podłoża inwestycji zakwalifikowano jako złożone. Bezpośrednią tego przyczyną jest występowanie gruntów niejednorodnych pod względem litologicznym i genetycznym, a także poprzez występowanie wody podziemnej. Budowa geologiczna podłoża została rozpoznana do głębokości 15-20 m p.p.t. w trzech warstwach geotechnicznych. W pierwszej warstwie występują piaski średnioziarniste i gruboziarniste w stanie średnio zagęszczonym, w drugiej warstwie występują piaski średnioziarniste z domieszką żwiru w stanie zagęszczonym, a w trzeciej warstwie piaski drobnoziarniste w stanie zagęszczonym. Na głębokości 1,2-2,5 m p.p.t. stwierdzono obecność swobodnego lustra wody.

Komentarz firmy

Paweł Tonder, dyrektor ZDW w Zielonej Górze

Inwestycja pn.: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II” realizowana była w latach 2017-2022 dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Potrzeba wykonania kolejnego mostu na Odrze została zdiagnozowana już wiele lat temu. W 1995 roku została opracowana pierwsza koncepcja programowa budowy mostu przez rzekę Odrę w okolicach m. Milsko, jeszcze w ciągu drogi krajowej. Kolejny raz powrócono do tematu po powodzi w 1997 r., gdyż w województwie lubuskim na rzece Odrze przejezdny był tylko most w Cigacicach. Przez wiele lat potrzeba budowy mostu wracała, głównie ze względu na konieczność zwiększenia liczby przepraw mostowych oraz w celu skrócenia czasu podróży z Zielonej Góry w kierunku m.in. Sławy, Wschowy czy Wolsztyna.

Zmieniające się na przestrzeni lat przepisy prawa oraz wprowadzenie sieci obszarów Natura 2000 wymusiły podjęcie decyzji o zmianie lokalizacji mostu oraz nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282. Opracowana koncepcja programowa i uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w 2016 r. stanowiły podstawę do przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zlecenia inwestycji w systemie projektuj-buduj, na realizację której 1.09.2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą Mota-Engil Central Europe S.A. W grudniu 2019 r., po przekazaniu placu budowy, rozpoczęły się blisko 3 lata intensywnych prac, które m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu ZDW oraz Wykonawcy udało się szczęśliwie doprowadzić do końca, zwłaszcza że realizacja tej inwestycji przypadła na bardzo trudny okres dla rynku budowlanego, przede wszystkich w związku z pandemią COVID-19, rosnącą inflacją oraz wybuchem wojny w Ukrainie.

Czuję ogromną satysfakcję, że mogłem uczestniczyć w realizacji inwestycji o tak długiej i skomplikowanej historii, tym bardziej, że dzięki zastąpieniu dotychczasowej przeprawy promowej obiektem mostowym eliminujemy nie tylko ograniczenia w codziennym ruchu, ale przede wszystkim otwieramy nowe możliwości gospodarcze dla naszego regionu.

Wywiady

Kamila Czaja: Zero tolerance for compliance

1 czerwca 2023 r. Kamila Czaja objęła stanowisko Dyrektor Generalnej Volvo Maszyny Budowlane Polska. Jej współpraca z Volvo Construction Equipment trwa od 2010 r. Przez ostatnie lata pracowała w Belgii i Szwecji na stanowiskach związanych z: zarządzaniem systemami produkcji, jakością, bezpieczeństwem, planowaniem sprzedaży i produkcji oraz lean ...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.