Następny etap prac projektowych nad nową DK7 z Rabki do Chyżnego

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla nowego przebiegu DK7 z Rabki do Chyżnego.

Następny etap prac projektowych nad nową DK7 z Rabki do Chyżnego

Najkorzystniejszą ofertę złożył MULTICONSULT Polska. Jej wartość to 54 665 997 zł.

Nowa droga przez Orawę   

STEŚ-R to kolejny etap prac przygotowawczych do budowy nowej DK7 od węzła Zabornia do granicy państwa w Chyżnem. W ramach przygotowanego już Studium korytarzowego opracowano dziewięć korytarzy przebiegu nowej drogi.  

Do dalszych prac rekomendowano cztery korytarze – I, IIA, VIA i ostatni, zawierający elementy wszystkich rozpatrywanych w ramach Studium korytarzowego, łącznie z możliwym nowym przebiegiem. Przyszły wykonawca dokumentacji STEŚ-R będzie szczegółowo analizował te korytarze, a także sprawdzał możliwość zmiany propozycji IIA i poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego. W trakcie prac nad Studium zostaną określone szczegółowe parametry techniczne nowej trasy.    

STEŚ-R uszczegółowi zaproponowane wcześniej korytarze nowej drogi do kilku konkretnych wariantów przebiegu. Kolejnym elementem opracowania będzie raport oddziaływania na środowisko niezbędny w trakcie procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu. Wykonawca STEŚ-R będzie miał 45 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac.    

Część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T   

DK7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.     

Przebieg drogi uwzględnia się w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.   

DK7 na odcinku Rabka – Chyżne jest przygotowywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.   

źródło i fot.: GDDKiA

Przeczytaj również: Ostatni z trzech nowych mostów kolejowych nad Wisłą

Wywiady

Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Marcin Lewandowski, wiceprezes pionu realizacji w Grupie NDI, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. zarządzania zespołem, nowych projektów, wymagających kontraktów oraz zagranicznych praktyk w budownictwie infrastrukturalnych. Dzieli się także swoimi przemyśleniami o najtrudniejszych aspektach branży budowlanej. O...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.