I Konferencja Drogowo-Kruszywowa „Materiały, Surowce, Technologie – Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych”

Uczestnicy debaty, od lewej: Łukasz Machniak, Leszek Bukowski, Marcin Okołotowicz

6-8 września br. odbyła się I Konferencja Drogowo-Kruszywowa „Materiały, Surowce, Technologie – Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Kruszywa”.

Podczas trzydniowej Konferencji odbyło się sześć sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 17 referatów. W wydarzeniu udział wzięło blisko 150 osób.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonały redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” Anna Górska-Zychla oraz redaktor zarządzająca czasopismem „Kruszywa” Marena Machura. Gości przywitali również dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor, zastępca technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie Wojciech Brykalski, przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Wiesław Kozioł.

Wykorzystanie krajowych kruszyw w budownictwie i utrzymaniu dróg

Jako pierwszy wystąpił Wiesław Kozioł (Sieć Badawcza Łukasiewicz), przedstawiając prognozy zapotrzebowania kruszywa do budowy dróg i innych inwestycji infrastrukturalnych w latach 2021-27. Następnie Leszek Bukowski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) omówił wymagania wobec kruszyw w dokumentach technicznych GDDKiA. Ostatnią prezentację w sesji pt. Wybrane właściwości kruszyw w kontekście zastosowań do betonu i asfaltowych nawierzchni drogowych wygłosiła Agata Stempkowska oraz Tomasz Gawenda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Pozyskiwanie kruszyw oraz budowa i utrzymanie dróg – wykorzystanie maszyn i urządzeń

W trakcie drugiej sesji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej produkcji kruszyw w Kopalni Bełchatów w oparciu o kopaliny towarzyszące pozyskiwane z wyrobiska górniczego Pola Szczerów, którą wygłosił Mariusz Zając (PGE GiEK S.A.). Następnie Tomasz Gawenda wraz z Agatą Stempkowską (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) zaprezentowali sposób na kruszywa kubiczne. Rafał Czapski (Powerstone) przedstawił Powerstone Giga – zakłady stacjonarne.

Kruszywa lokalne – zasoby, jakość, pozyskiwanie, zastosowanie

W ramach trzeciej sesji Marek Iwański (Politechnika Świętokrzyska) przygotował prelekcję dotyczącą zastosowania kruszyw regionu świętokrzyskiego do materiałów warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej. Łukasz Machniak (Polski Związek Producentów Kruszyw) podjął temat podstawowych wskaźników zużycia kruszyw w inwestycjach drogowych. Na koniec Wiktor Borysowicz (PBI Technologie) omówił wydobycie, produkcję i zastosowanie lokalnych kruszyw dolomitowych i wapiennych w kopalni Grupy PBI.

Nawierzchnie drogowe – materiały i technologie

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć tematu poświęconego badaniom kruszy z recyklingu nawierzchni bitumicznej, które omówił Krystian Kania (Polskie Stowarzyszenie Nawierzchni Asfaltowych). Następnie Agnieszka Kędzierska (Lotos Asfalt) zaprezentowała nawierzchnie drogowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi. Na koniec sesji Jan Deja (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Producentów Cementu) przedstawił nawierzchnie betonowe jako bezpieczne rozwiązania dla polskich dróg.

Chemia drogowa i dodatki – zwiększenie trwałości i wytrzymałości infrastruktury drogowej

Przedostatnia sesja rozpoczęła się od prezentacji Konrada Grzesika (Master Builders Solutions) pt.: Most w Kurowie – jako przykład realizacji trzeciego największego mostu w Polsce z wykorzystaniem technologii MasterEase – domieszek zmniejszających lepkość mieszanek betonowych. Następnie Beata Łaźniewska-Piekarczyk (Politechnika Śląska) omówiła problemy zgodności domieszek w przypadku betonu samozageszczalnego. Jako ostatni w sesji Tadeusz Wasąg (Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej) poruszył temat związany z rolą Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej jako jednostki wspierającej firmy na rynku budownictwa drogowego.

Studium przypadku – realizacje, wzmacnianie oraz naprawy nawierzchni drogowych

Podczas ostatniej sesji Stefan Góralczyk (Sieć Badawcza Łukasiewicz) przygotował prelekcję pt.: Diagnostyka i ocena uszkodzeń betonu spowodowanych reakcjami AAR. Jako ostatni zabrał głos Bartłomiej Grzesik (Politechnika Śląska), omawiając zagrożenia w stosowaniu żużli hutniczych w budownictwie drogowym.

Debata tematyczna

Podczas Konferencji nie zabrakło również debaty dotyczącej jakości dostępnych na rynku kruszyw wykorzystywanych do budowy dróg. W debacie udział wzięli: Jan Deja (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Łukasz Machniak (Polski Związek Producentów Kruszyw) Leszek Bukowski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Marcin Okołotowicz (Lotos Asfalt).

Moderatorem debaty był Stefan Góralczyk (Sieć Badawcza Łukasiewicz).

Podsumowanie

Redakcje „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Kruszywa” dziękują uczestnikom za liczne przybycie, prelegentom oraz opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne, a sponsorom i partnerom – za zaangażowanie i wsparcie w działaniach związanych z organizacją Konferencji.

Już dziś serdecznie zapraszamy na II edycję, która jest planowana na maj/czerwiec 2022 roku.

Więcej informacji: konferencjadrogowo-kruszywowa.elamed.pl

Fotorelacja z I Konferencji Drogowo-Kruszywowej

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.