Budowa zachodniej obwodnicy Przeworska − Grupa PBI. Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin − Przeworsk − Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap I

Inwestycja rzędu 33,9 mln zł brutto znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. W powiecie przeworskim, w mieście Przeworsk, gminie Przeworsk i gminie Gać. Zadanie obejmuje budowę nowego dwukilometrowego odcinka pełniącego rolę obwodnicy Przeworska i łącznika z autostradą A4, a także przebudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 na trasie Przeworsk – Urzejowice w km 150+600 – 154+600 wraz z istniejącą infrastrukturą oraz obiektem mostowym.

Podpisanie umowy miało miejsce 30 kwietnia 2021 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum spółek PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zakres robót budowlanych

Inwestycja zakłada projekt drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o przekroju szlakowym, ulicznym i półulicznym, w kategorii ruchu KR3 oraz klasie G. Omawiane odcinki o cichej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano na szerokości jezdni 7,0 m z poboczem utwardzonym o szerokości użytkowej min. 0,75 m.

W ramach zadania przewidziano przebudowę czterech skrzyżowań zwykłych oraz budowę dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym. Zaprojektowano także nowe odcinki chodników dla pieszych, a istniejące przewidziano do przebudowy – łącznie ponad 3000 m.b. chodnika. Zaplanowano również budowę sześciu zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego.

Obsługę terenów przyległych zaprojektowano poprzez zjazdy publiczne i indywidualne. Odwodnienie w obrębie zjazdów przecinających przydrożne rowy umożliwiają przepusty z rur PEHD, a w przypadku wód opadowych i roztopowych odwodnienie odbędzie się przy pomocy ścieków trójkątnych, korytkowych, jak i nowo budowanej kanalizacji deszczowej. W zakresie inwestycji znalazły się również przebudowy, budowy zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wod.-kan.-gaz. oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego.

Nowo projektowana część drogi na odcinku 1+200 – 1+518 przecina lokalne obniżenie terenu, w którego podłożu zebrał się znaczny pakiet gruntów słabonośnych, wymagających dodatkowego wzmocnienia wgłębnego. Wzmocnienia podłoża pod projektowane nasypy zakłada wykonanie konsolidacji podłoża poprzez przyspieszenie procesu konsolidacyjnego za pomocą drenów prefabrykowanych i nasypu przeciążeniowego oraz wykonanie kolumn betonowych w technologii przemieszczeniowej FDC.

Obiekty mostowe

Inwestycja zakłada budowę nowych obiektów inżynierskich typu przepusty i most na cieku Nowosiółka. Obiekt MD1 to most jednoprzęsłowy o schemacie statycznym ramownicy jednonawowej, składającej się z ośmiu dźwigarów walcowanych o stałej wysokości, zespolonych z żelbetową płytą pomostu, sztywno połączoną z przyczółkami żelbetowymi.

Nadzór archeologiczny

Jednym z warunków kontraktu było zapewnienie przez Generalnego Wykonawcę specjalistycznego nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robót ziemnych. W czasie prac na odcinku nowo projektowanym trafiono na trzy stanowiska archeologiczne. Odkryto relikty dawnego osadnictwa (naczynia, narzędzia), groby (w tym dawna biżuteria, zęby ludzkie etc.).

Cel realizacji

Budowa zachodniej obwodnicy Przeworska przyczyni się do poprawy dostępności transportowej całego województwa, a przede wszystkim części północno-wschodniej z autostradą A4. Znacznie odciąży miasto z ruchu pojazdów ciężarowych. Przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej DW835, podobnie jak budowa obwodnicy, poprawi w dużym stopniu komfort jazdy podróżujących oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

www.grupapbi.eu

Przeczytaj również: Grupa PBI – siła i możliwości

Wywiady

Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Marcin Lewandowski, wiceprezes pionu realizacji w Grupie NDI, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. zarządzania zespołem, nowych projektów, wymagających kontraktów oraz zagranicznych praktyk w budownictwie infrastrukturalnych. Dzieli się także swoimi przemyśleniami o najtrudniejszych aspektach branży budowlanej. O...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.