Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne. Budowa, remont oraz utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

Stoiska firmowe

7-8 grudnia 2021 roku w Krakowie odbyło się ostatnie z cyklu spotkań pt. Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, „Dróg Publicznych” oraz czasopisma „Mosty”.

Seminaria Warsztatowe swym zasięgiem objęły województwa: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie oraz świętokrzyskie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Starosta Krakowski, Starosta Rzeszowski, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Część merytoryczna spotkania

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania jedenastu referatów poświęconych tematyce budowy, remontu oraz utrzymania dróg gminnych i powiatowych. Pierwszy wykład pt. Lider jest jeden – nawierzchnie asfaltowe wygłosił Przemysław Ostrowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych). Następnie Agnieszka Kędzierska (koordynator, Zespół ds. Badań i Rozwoju LOTOS Asfalt) omówiła trwałe technologie asfaltowe do budowy i utrzymania dróg samorządowych. Adam Rogoziński (Dział Drogownictwa Rettenmaier Polska) zaprezentował proste i sprawdzone rozwiązania dla dróg lokalnych – SMA 16 JENA. Jako ostatni wykład przed przerwą wygłosił Radosław Włodarski (koordynator ds. sprzedaży inwestycyjnej, LECA Polska), omawiając rozwiązania problemu osiadania dla dróg powiatowych i gminnych.

Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat wcześniej usłyszanych referatów oraz odwiedzić stoiska przygotowane przez partnerów spotkania, pierwszy referat pt. Wykorzystanie spoiw wapiennych do uzdatniania i stabilizacji gruntów wygłosił Dominik Małasiewicz (project manager, Lhoist Central Europe). Następnie Wiktoria Baranowska (ORLEN Asfalt) przedstawiła nowoczesne nakładki asfaltowe jako sposób na utrzymanie dróg lokalnych. Jan Zieliński (członek zarządu Heller Consult) zaprezentował nowe możliwości skutecznej oceny stanu dróg. Dalej Wiktor Borysowicz (prezes PBI Technologie) omówił temat dotyczący wykorzystania kruszyw dolomitowych i wapiennych w budownictwie.

W dalszej części wykładów Jan Kurek oraz Leszek Kawala (Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach) przedstawili wydobycie w kopalni oraz zastosowanie wydobywanego kruszywa z kopalń grupy KPiD. Podczas drugiego wystąpienia Agnieszka Kędzierska (koordynator, Zespół ds. Badań i Rozwoju LOTOS Asfalt) przedstawiła „zielone” nawierzchnie asfaltowe na drogach samorządowych. Jako ostatni wystąpił Sebastian Stalmach z firmy Viateco, omawiając diagnostykę jako źródło wiedzy i oszczędności.

Wycieczka techniczna i podsumowanie

Drugiego dnia spotkania uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach. W kopalniach wchodzących w skład przedsiębiorstwa wydobywa się i przerabia skały pochodzenia wulkanicznego o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych i mrozoodpornościowych. Godnym uwagi jest fakt ich wysokiej wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych.

Redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopisma „Mosty” oraz „Dróg Publicznych” dziękują uczestnikom za liczne przybycie na Seminaria Warsztatowe. Przede wszystkim dziękujemy prelegentom – za wsparcie merytoryczne, natomiast sponsorom i partnerom za zaangażowanie, życzliwość, wsparcie działań związanych z organizacją spotkania.

Więcej informacji dotyczących kolejnych spotkań: kongresdrogpublicznych.pl

Przeczytaj również: II spotkanie z cyklu Seminariów Warsztatowych – Drogi Publiczne

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.