S11 Koszalin − Szczecinek, odc. 1 w. Koszalin Zachód (bez węzła) − węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)

Opisywany odcinek S11 stanowi fragment drogi ekspresowej łączącej środkowe wybrzeże Bałtyku z aglomeracją górnośląską oraz zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: koszalińskim, białogardzkim, na terenie gmin Biesiekierz, Świeszyno i Tychowo. 

Przedmiotem realizacji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku od km 1+593 do km 18+400. Zamawiający inwestycję, GDDKiA Oddział w Szczecinie, podpisał umowę z wykonawcą robót 4 marca 2020 r. 

Prace wykonawcze zlecono firmie Budimex S.A. Inżynierem realizacji została firma AECOM Polska Sp. z o.o., natomiast partnerem DIM Pracownia Dróg i Mostów Ryszard Kowalski. Wartość kontraktu opiewa na 579 819 540,00 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” a także znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r

Zakres robót

W ramach inwestycji powstaną: droga ekspresowa S11 o dł. ok. 17 km, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową, pasy technologiczne, obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne). Ponadto zaplanowano wybudowanie urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym. Powstaną również sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, sieci gazowe, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi. 

Materiały i technologie 

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów BRS oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska, oraz polepszy warunki bezpieczeństwa ruchu samochodowego.

Ważnym punktem jest wykonanie ulepszonego podłoża oraz podbudów z mieszanek związanych cementem wykonywanych w mieszarkach stacjonarnych.

Cel inwestycji

Realizacja przedmiotowej drogi ma znaczenie zarówno lokalne, jak i krajowe. Wyprowadzenie tranzytu z okolicznych miast w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jakości życia ich mieszkańców, m.in. zwiększając bezpieczeństwo na okolicznych drogach oraz niwelując uciążliwy hałas. W kwestii ogólnokrajowych korzyści pozostaje stworzenie tranzytowego układu dróg, który wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki oraz zwiększy przepustowość wciąż rozrastającej się sieci drogowej.

Przygotowała redakcja przy współpracy z GDDKiA
Oddział w Szczecinie

Przeczytaj również: Obwodnica Kędzierzyna-Koźla już otwarta

Komentarz firmy

Łukasz Lendner, Dyrektor GDDKiA oddział Szczecin

Droga ekspresowa S11 to bardzo ważna trasa, która w przyszłości połączy Kołobrzeg i Koszalin przez Poznań ze Śląskiem. Na Pomorzu Zachodnim jesteśmy ze wszystkich regionów najbardziej zaawansowani w realizacji tej drogi. Od 2019 roku kierowcy mogą już jeździć odcinkiem wspólnego przebiegu S6/S11 od Kołobrzegu do Koszalina i obwodnicą Szczecinka. Łącznie to 47,5 km. W realizacji mamy 48 km od Koszalina do Bobolic, to trzy odcinki realizacyjne, w tym odcinek Koszalin − Zegrze Pomorskie. Całość ma być gotowa w III kwartale tego roku. W styczniu tego roku ogłosiliśmy przetarg na ostatni odcinek w naszym regionie – Bobolice − Szczecinek, o długości 24,4 km. Jeżeli wszystko pójdzie planowo, to już w 2026 roku zostaną zakończone wszystkie odcinki realizacyjne S11 w województwie zachodniopomorskim.

To, co czeka nas w najbliższym czasie, to oddawanie do ruchu odcinków Koszalin − Bobolice. Odcinek od węzła Koszalin Zachód do węzła Zegrze Pomorskie to pierwszy, patrząc od północy, odcinek realizacyjny. Rozpoczyna się od węzła Koszalin Zachód, który jest rozbudowywany. Nowa trasa będzie się łączyła na węźle Bielice, który powstał w ramach budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa z drogą ekspresową S6. Zakończeniem odcinka będzie węzeł Zegrze Pomorskie na DW 167. Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”. Umowę z wykonawcą, firmą Budimex, podpisaliśmy w marcu 2020 roku. Był to sam początek pandemii, pomimo różnych trudności z tym związanych proces projektowania przebiegł sprawnie. Decyzję ZRID dzięki dobremu przygotowaniu i współpracy ze służbami Wojewody Zachodniopomorskiego udało się uzyskać w pół roku. Od lipca 2021 roku trwa budowa drogi. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zaawansowanie sięga już 85%. W procesie realizacyjnym z pewnością znaczącą komplikacją była wojna w Ukrainie. Był również problem z dostawami kruszyw, kwestie tę udało się rozwiązać dzięki współpracy GDDKiA, wykonawcy, PKP i przewoźników. W tym roku do wykonania pozostały przede wszystkim warstwa ścieralna oraz roboty wykończeniowe, większość wiaduktów nad S11 jest już oddanych do ruchu. Jest to przykład inwestycji realizowanej sprawnie i zgodnie z terminami kontraktowymi, pomimo wielu trudności wynikających z przyczyn zewnętrznych. Ten odcinek oraz dwa położone dalej na południe już w tym roku znacznie usprawnią przejazd drogą krajową nr 11 od Koszalina w kierunku Poznania.

Wywiady

Bartosz Piątek: Mosty są najbardziej wymagającymi i jednocześnie najciekawszymi konstrukcjami budowlanymi

Dr inż. Bartosz Piątek w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” dzieli się rozważaniami nad zaawansowaniem technologicznym polskiego mostownictwa. Opowiada również o swoich badaniach nad wzmacnianiem konstrukcji betonowych taśmami CFRP, podkreślając rozwój tej technologii i jej miejsce na rynku. Podczas ostatniej edycji Wrocławskich Dni Mostowyc...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.