Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu DK9

Przedmiotem artykułu jest opis obwodnicy Iłży budowanej w ciągu drogi krajowej DK9 na odcinku od km 0+381,32 do km 7+200. Odcinek ten stanowi fragment drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów od km 32+880 (0+381,32) do km 39+980 (7+200), oraz zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim, na terenie gminy Iłża.

Jest to inwestycja o znaczeniu regionalnym, przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Umowa na rozpoczęcie budowy została podpisana 18 października 2018 r. Zamawiającym jest GDDKiA Oddział w Warszawie. Inżynierem kontraktu jest firma Multiconsult Polska Sp. z o.o., a wykonawcą INTERCOR Sp. z o.o. Zakończenie budowy planuje się na 2022 r. Wartość realizacji to 184 miliony 972 tysiące 461 zł.

Komentarz firmy

Jarosław Wąsowski, Dyrektor GDDKiA Oddział w Warszawie
Zbliżamy się do zakończenia prac związanych z budową obwodnicy Iłży w ciągu DK9. Zaawansowanie rzeczowe sięga prawie 90%. Trwają prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, układana jest konstrukcja nawierzchni. Ponadto prowadzone są roboty związane z odwodnieniem trasy i przebudową urządzeń podziemnych. Na koniec pozostaną: wykonanie oznakowania poziomego, montaż urządzeń BRD i nasadzenia zieleni. Nowa trasa ma ponad 7 km długości. Będzie to droga klasy GP o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka. Dostęp do niej będzie ograniczony, poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) – węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 – Iłża Południe. Plan jest taki, by z końcem wakacji kierowcy mogli korzystać z nowej trasy. Ominą w ten sposób przejazd przez ciasno zabudowaną Iłżę, a mieszkańcy będą mogli w końcu odetchnąć od uciążliwego ruchu.

Marzena Chmielewska Project Manager, Multiconsult Polska
Budowa obwodnicy Iłży jest inwestycją ważną i potrzebną dla usprawnienia ruchu w regionie, poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Jako Inżynier Kontraktu jesteśmy odpowiedzialni za nadzór nad tą realizacją oraz za zarządzanie kontraktem. Do naszych obowiązków należą więc: kontrola wykonywanych prac projektowych i budowlanych, ich zgodność z dokumentacją, przepisami prawa oraz normami, kontrola bezpieczeństwa, jakości stosowanych materiałów, prawidłowości rozliczeń, a także rozpatrywanie roszczeń stron. Choć dla postronnego obserwatora rola, którą pełnimy, może nie wydawać się kluczowa, to trzeba powiedzieć, że dla prawidłowego i sprawnego przebiegu inwestycji jest niezwykle istotna. Obecność Inżyniera Konsultanta na budowie jest niezbędna przede wszystkim z punktu widzenia Inwestora/Zamawiającego, ponieważ stanowi on profesjonalne wsparcie i świadczy pomoc w rozstrzyganiu kwestii kluczowych dla realizacji przedsięwzięcia infrastrukturalnego. Nasz zespół na rynku obecny jest od 30 lat. Nadzorowaliśmy powstanie ponad 400 km koncesyjnych autostrad, obecnie jesteśmy zaangażowani m.in. w realizację trasy S7 oraz trzech odcinków S19, w tym fragmentu obejmującego 2-kilometrowy tunel w okolicy Rzeszowa. Doświadczony Inżynier potrafi sprostać niejednemu wyzwaniu, a tych na budowach, jak wszyscy wiemy, nie brakuje. W przypadku obwodnicy Iłży mamy do czynienia z nadzorem nad pracami związanymi z budową 7-kilometrowego odcinka drogi oraz posadowieniem 10 obiektów inżynierskich. Nadzorowane roboty dotyczą również infrastruktury kolejowej – przebudowy linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie – Iłża na odcinku Pastwiska – Błaziny Dolne oraz zadań związanych z koniecznością ochrony walorów środowiskowych doliny rzeki Iłżanki. Powoli wkraczamy w etap finalizacji prac budowlanych. Zgodnie z założeniami kontraktowymi droga zostanie oddana do użytku w sierpniu tego roku.

Wywiady

Konrad Romik: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w naszym kraju z roku na rok się poprawia

Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w rozmowie z Anną Górską-Zychlą odpowiada na pytania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, poprawy infrastruktury oraz założeń dążących do zmniejszenia liczby wypadków o połowę do 2030 r. Jak wygląda aktualnie stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce? Konrad R...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.