Powstała nowa droga ‒ obwodnica Raciborza

Zakończyła się budowa obwodnicy Raciborza, stanowiącej 4 i 5 etap drogi Racibórz – Pszczyna od włączenia do DK45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik.

Inwestycja obejmowała odcinek dłuższego układu komunikacyjnego o przebiegu na kierunku wschód-zachód. Miała ona swój początek w miejscowość Rudnik skrzyżowanie z DK 45, a koniec na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej i Piaskowej w Raciborzu. Droga stanowić będzie oś komunikacyjną, wewnątrzregionalną, spajającą miejscowości leżące w jej otoczeniu.

Projekt obwodnicy powstał na zlecenie samorządu miasta Racibórz, w ramach porozumienia z samorządem województwa śląskiego. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zaś generalnym wykonawcą – firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Nadzór inwestorski przeprowadziła firma Drogowa Trasa Średnicowa, a projekt opracowała spółka Egis Polska.

Całkowita długość inwestycji wyniosła: 7,83 km.

Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środków własnych.

Zakres prac obejmował budowę drogi dwujezdniowej, budowę pięciu wiaduktów drogowych i jednego mostu nad rzeką Odrą, budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz budowę elementów systemu odwodnienia i przepustów drogowych.

Podłoże gruntowe

Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe w rejonie inwestycji wykonawca otrzymał możliwość optymalizacji sposobu wzmocnienia podłoża przy zapewnieniu osiągnięcia zakładanych parametrów. Do wzmocnienia podłoża zastosowano betonowe kolumny przemieszczeniowe prefabrykowane głowicą żwirową oraz betonowe kolumny przemieszczeniowe prefabrykowane, zbrojone kształtownikiem stalowym z głowicą żwirową. Zastosowano również materac geosyntetyczny wypełniony kruszywem frakcji 0/31,5 mm, gr. 50 cm. Do stabilizacji powierzchniowej zastosowano spoiwo hydrauliczne (głębokość stabilizacji gruntu wynosiła 40 cm) oraz wykorzystano konsolidację statyczną drenami pionowymi.

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu warunków gruntowych, a tym samym – odpowiedniemu przygotowaniu, wykonawca nie notował przestojów związanych z wyborem odpowiedniego rozwiązania technicznego.

Korzyści z inwestycji

Dzięki inwestycji budowy regionalnej drogi na odcinku Racibórz – Pszczyna powstała północno-wschodnia obwodnica Raciborza. Wprowadzenie szeregu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, jak również elementów związanych z ochroną środowiska sprawiło, iż znacząco poprawiono bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Parametry trasy głównej:

Klasa techniczna drogi: GP,
Prędkość projektowa: 70 km/h,
Kategoria ruchu: KR6,
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś,
Przekrój poprzeczny dwujezdniowy: 22 x 2,
Szerokość pasa dzielącego: min 3,00 m,
Szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
Szerokość utwardzonego pobocza: 2,0 m,
Wysokość skrajni pionowej: min 4,70 m.

Przygotowała redakcja przy współpracy
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Przeczytaj również: Obwodnica Ustronia będzie dłuższa

Komentarz firmy

Witold Bembenek – Dyrektor Kontraktu, Dyrektor Oddziału Katowice, STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wykonawca STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na przedmiotowej inwestycji zastosował innowatorskie rozwiązanie dla wykonania warstwy materaca transmisyjnego z prętów kompozytowych z włókna szklanego GFRP o średnicy 10 i 7 mm oraz wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie nie mniejszej niż 1100 MPa. Wykonano w tej technologii łącznie około 56 tys. m2 wzmocnienia podłoża.
Szczególną uwagę można zwrócić na długość obiektu mostowego nad rzeką Odrą, która wynosiła 365 metrów. Obiekt był wykonywany i sprężany w ośmiu etapach. Z uwagi na obfite opady deszczu w okresach wiosenno-letnich teren budowy był trzy razy zalany wodami z rzeki Odry.
Nowatorskie rozwiązanie zastosowane przez ZDW w Katowicach w zakresie nawierzchni bitumicznych i bardzo dobra jakość wykonania warstwy ścieralnej w technologii cichych nawierzchni BBTM w znaczący sposób ograniczają jej głośność, a tym samym zwiększą komfort jazdy obwodnicą.
Współpraca na linii Wykonawca – Zamawiający ZDW w Katowicach i Nadzór przebiegała wzorowo, o czym może świadczyć dotrzymanie terminu kontraktowego zadania, który przypadał na trudny zimowy okres 2022 roku. Z tego względu zadanie zostało praktycznie wykonane w końcu 2021 roku. Na 2022 r. przypadał formalny zakres robót, czyli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi i obiektów mostowych.

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski, dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” odpowiada na pytania związane m.in. z kryzysową sytuacją w branży budowlanej oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby pomóc polskim firmom go przetrwać. Ponadto omawia perspektywy branży mostowej na przyszły rok, a także zdradza, która realizacja ...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.