GDDKiA ogłosiła przetarg na dokumentację dla przebudowy DK94 i DK36

GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla przebudowy dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław - Lubin.

Mapa DK94 i DK36 - istniejący przebieg planowanej przebudowy dróg

Dwa warianty

Dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w dwóch wariantach. Zakładać będą rozbudowę drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.  Trasa będzie przebiegać przez trzy powiaty: lubiński, legnicki oraz wrocławski. 

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, droga zostanie rozbudowana do przekroju 2x2 o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przekrój dróg zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.  

Dokumentacja jest niezbędna do dalszych etapów prac

W ramach inwestycji planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości oraz węzłów, rozbudowa bądź przebudowa istniejących skrzyżowań. Powstaną chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Przewiduje się budowę elementów ochrony środowiska, kanałów technol...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • Otrzymasz dostęp do wybranych treści serwisu
  • Zyskasz wiedzę na temat „Nowości z branży”
  • Zapoznasz się z materiałami video
  • Otrzymasz dostęp do wybranych materiałów w „Katalogu realizacji”
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Zarejestruj się

Logowanie

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.