Zabezpieczenia prześwitów między obiektami – doświadczenia inwestora

W GDDKiA trwają czynności związane z zabezpieczeniem prześwitów pomiędzy pomostami obiektów inżynieryjnych. Po inwentaryzacji na całej sieci dróg krajowych zidentyfikowano ich w sumie ok. 1537. Pierwszym etapem zabezpieczenia prześwitów był montaż tabliczek ostrzegających przed ryzykiem upadku z wysokości. Tabliczki umieszczono w rozstawie co 20 m na długości każdego obiektu. Drugi etap działań przewidywał montaż fizycznej przegrody uniemożliwiającej upadek z wysokości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach inżynieryjnych montowane są, wyższe od zwykłych, bariery zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu oraz przed upadkiem człowieka z wysokości. GDDKiA dodatkowo podnosi bezpieczeństwo użytkowników dróg krajowych i wykonuje zabezpieczenia prześwitów między obiektami. Ich podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników na drogach dwujezdniowych w przypadku zaistnienia ekstremalnych sytuacji. Takich, w których osoby, chcąc pomóc poszkodowanym w zdarzeniu drogowym na sąsiedniej jezdni, nie zważając na wyższe bariery zabezpieczające przestrzeń między obiektami inżynieryjnymi, mimo wszystko przechodzą przez nie.

Docelowe zabezpieczenie przestrzeni między obiektami podzielono na dwa rodzaje w zależności od przekraczanej przeszkody.

  1. W przypadku przekraczania przeszkód terenowych, ciągów drogowych lub linii kolejowej niezelektryfikowanej założono zabezpieczenie przestrzeni między obiektami wykonane z siatki stalowej rozpiętej w płaszczyźnie poziomej do słupków barier na sąsiednich obiektach.
  2. W przypadku przekraczania linii kolejowej zelektryfikowanej zabezpieczenie wykonano jako zmodyfikowany panel osłony przeciwporażeniowej.

Zabezpieczenia istniejące

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.

Dlaczego warto wykupić dostęp?

  • Otrzymujesz dostęp do unikalnych treści serwisu
  • Uzyskasz dostęp do sekcji: „Tylko u nas”
  • Zapoznasz się z interesującymi materiałami, komentarzami przedstawicieli branży oraz wywiadami niepublikowanymi wcześniej na łamach naszych czasopism
  • Będziesz na bieżąco w temacie aktualnych wydarzeń branżowych
Wykup dostęp

Logowanie

Komentarz firmy

Patryk Kosicki, p.o. Dyrektora GDDKiA Oddział w Poznaniu

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie narzucają dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni między obiektami inżynieryjnymi, jednak biorąc pod uwagę, że dodatkowe zabezpieczenie może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia lub życia, wydaje się rozwiązaniem racjonalnym i potrzebnym.
Z uwagi na to GDDKiA wprowadziła tego rodzaju zabezpieczenia jako standardowe rozwiązanie przy nowo projektowanych obiektach na drogach dwujezdniowych. Zabezpieczenia te będą realizowane w tym samym czasie co budowa obiektów.

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.