Wpływ dodatków mineralnych w cemencie na stabilność napowietrzenia w betonie nawierzchniowym

Podsumowanie badań cd.

Jedynie w mieszance betonowej z cementem hutniczym (oznaczenie H) zaobserwowano zmniejszenie całkowitej zawartości powietrza. Nastąpiło to po ponownym mieszaniu z 5,37% do 4,68% oraz jednoczesne niewielkie zwiększenie udziału A300 z 2,91% do 3,28%. Zatem tworzy się mniej mikroporów A300. A anihilacja pęcherzyków większych od 300 µm jest szybsza niż w przypadku mieszanki z mniejszą ilością żużla wielkopiecowego (oznaczenie S). W takim przypadku obserwowany jest wzrost powierzchni właściwej porów o 17%. W pracy [15] stwierdzono mniejszą powierzchnię właściwą porów, gdy w mieszankach betonowych o konsystencji S3 stosowany był cement z żużlem wielkopiecowym, a badanie wykonano na próbkach pobranych tuż po wykonaniu mieszanki. Nie bez znaczenia na uzyskany wskaźnik rozmieszczenia porów w badaniach [15] miała znacznie mniejsza zawartość powietrza (3,6% i 3,2% odpowiednio w betonie z CEM II/B-S i CEM III/A) niż w betonie z cementem CEM I (6,8%).

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rodzaj i ilość dodatku mineralnego w użytym cemencie wpływają istotnie na charakterystykę porów powietrznych w betonie. Wysokoenergetyczne mieszanie, symulujące dodatkową energię dostarczoną mieszance betonowej podczas układania, ukazało tendencje do zmian całkowitej zawartości powietrza. Oraz udziału mikroporów – A300 w całkowitej zawartości powietrza w betonie w konkretnych rozwiązaniach cementowych z dodatkami mineralnymi. Uwzględnienie tych tendencji w projektowaniu betonu pozwala na świadome korzystanie z cementów z dodatkami mineralnymi. Tym samym przyczyniając się do korzyści ekologicznych i ekonomicznych bez negatywnego wpływu na trwałość nawierzchni betonowych. Szczególnie pracujących w warunkach agresji mrozu i środków odladzających przez wiele lat.

Piśmiennictwo
 1. https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40812/Nawierzchnia-betonowa-czy-bitumiczna-Wybrac-moze-wykonawca-GDDKiA-wymaga-jakosci.
 2. Glinicki M.A.: Właściwości betonu nawierzchniowego z kruszywem odkrytym – wpływ rodzaju cementu i pielęgnacji. „Drogownictwo”, LXXIV 4/2019, s. 99-104.
 3. Dziedzic K., Dąbrowski M., Antolik A., Glinicki A.: Charakterystyka napowietrzenia mieszanki betonowej metodą sekwencyjno-ciśnieniową. „Roads and Bridges – Drogi i Mosty”, 19/2020, s. 107-118.
 4. Gołaszewski J.: Domieszki do betonu. Efekt działania, ocena i badania efektywności, stosowanie. Gliwice 2016.
 5. Glinicki M.A.: Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych. Warszawa 2019.
 6. PN-EN 12350-2:2019 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 7. PN-EN 12350-7:2019 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe.
 8. PN-EN 12390-6:2019 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
 9. PN-EN 12390-3:2019 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 10. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
 11. PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.
 12. GDDKiA: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-05.03.04 v2 Nawierzchnia z betonu cementowego. Warszawa 2019.
 13. Babu K.G., Kumar V.S.R.: Efficiency of GGBS in concrete. „Cement and Concrete Research”, 30/2000, s. 1031–1036.
 14. Barnett S.J., Soutsos M.N., Millard S.G., Bungey J.H.: Strength development of mortars containing ground granulatedblast-furnace slag: Effect of curing temperature anddetermination of apparent activation energies. „Cement and Concrete Research”, 36/2006, s. 434-440.
 15. Giergiczny Z., Glinicki M.A., Sokołowski M., Zieliński M.: Air void system and frost salt scaling of concrete containing slag blended cement. „Construction and Building Materials”, 23/2009, s. 2451-2456.

Przeczytaj również:

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski: Zabytkowy most w Trzebiatowie to doskonały przykład połączenia myśli inżynierskiej i sztuki, bo w tych kategoriach można postrzegać tę pięknie zdobioną secesyjnymi ornamentami budowlę. Podpisany przez nas kontrakt to wyzwanie związane z przeprowadzeniem prac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, przy jednoczesnym zachowaniu w...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.