Wpływ dodatków mineralnych w cemencie na stabilność napowietrzenia w betonie nawierzchniowym

Obserwacje cd.

Zbliżona tendencja jest widoczna w przypadku wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, jednakże wszystkie betony spełniają minimalne wymagania stawiane w WWiORB [12]. Stwierdzono o 25% większą wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu w betonie z największą ilością dodatku żużla w cemencie (oznaczenie H), co stanowi odmienną obserwację niż powszechnie prezentowana w literaturze [13, 14]. Widoczne jest wyraźne zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu po dodatkowym mieszaniu w przypadku betonu P i V, wynoszące 45% i 20%, odpowiednio w przypadku wytrzymałości na ściskanie i rozłupywanie betonu P oraz po 20% w przypadku betonu V. Dodatkowo nie osiągnięto projektowanej klasy wytrzymałości betonu. W przypadku betonu z cementami zawierającymi żużel wielkopiecowy obserwuje się około 8-12-proc. zwiększenie mierzonych wytrzymałości.

Rys. 2. Wytrzymałość na ściskanie (a) i wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu (b) betonu dojrzewającego 28 dni pobranego po 5 minutach
oraz po 60 minutach z dodatkowym mieszaniem

Wywiady

Wiktor Werfel: Najlepszym środkiem ochrony indywidualnej jest zdrowy rozsądek

Czy na podstawie swoich praktyk w zarządzaniu ruchem może Pan określić, co znacząco przyczynia się do generowania wypadków, zagrożeń i awarii na kopalni? Wiktor Werfel: Całe szczęście miałem okazję zdobywać doświadczenie w zakładach, w których poziom bezpieczeństwa stał na wysokim poziomie. Może dlatego uważam, że najczęstszymi przyczynami wypad...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.