Wpływ dodatków mineralnych w cemencie na stabilność napowietrzenia w betonie nawierzchniowym

Niewątpliwie nawierzchnie te w porównaniu do dróg asfaltowych mają wiele zalet. Do najważniejszych należy wymienić: większą trwałość w projektowanym czasie, niższe koszty utrzymania, dużą jasność, dużą sztywność, zwłaszcza w wysokich temperaturach, i wiele innych. Jednakże aby drogi betonowe pełniły swoją funkcję w czasie, muszą spełniać wymagania funkcjonalne określone przez równość, właściwości przeciwpoślizgowe. Jak również nośność, na które znacząco wpływają technologia wykonania nawierzchni i trwałość betonu. Na trwałość betonu wpływa wiele czynników materiałowych i technologicznych, m.in.: dobór odpowiednich surowców, prawidłowy rozkład porów w stwardniałym betonie. Oraz prawidłowy przebieg robót wraz z właściwą pielęgnacją nawierzchni. Dodatkowym oczekiwaniem, wynikającym wprost z koncepcji zrównoważonego rozwoju, a które nabrało w ostatnim czasie większej wagi, jest zredukowany ślad węglowy betonu stosowanego do wykonania nawierzchni.

Eksploatacja betonu nawierzchniowego w warunkach silnego nasycenia wodą ze środkami odladzającymi wymusza stosowanie domieszek napowietrzających. W celu zapewnienia trwałości w środowisku cyklicznego zamrażania i rozmrażania. W przypadku płyty nawierzchniowej układanej metodą ślizgową, zwłaszcza dwuwarstwowej z eksponowanym kruszywem, technologia ogranicza urabialność mieszanki [2] i w konsekwencji wymaga wilgotnej konsystencji (V1-V2, S1), co utrudnia utrzymanie właściwego poziomu napowietrzenia przed wbudowaniem w granicach 4,5-6,5%. Niejednokrotnie prowadzi to do zmiany finalnej mikrostruktury porów w stwardniałym betonie [3]. Efekty są widoczne w postaci znacznie mniejszej całkowitej zawartości powietrza (A) w porównaniu do pomiarów wykonanych metodą ciśnieniową oraz zmian w proporcji porów mniejszych od 300 µm do całkowitej zawartości powietrza (A300/A) [4]. Możliwa jest też sytuacja odwrotna, gdy w warunkach podwyższonej temperatury (powyżej 30°C) oraz zbyt krótkiej homogenizacji składników i/lub przedozowania domieszki napowietrzającej następuje wtórne napowietrzenie podczas wbudowywania betonu przez maszynę układającą nawierzchnię [5].

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Jakie Pańskim zdaniem są perspektywy branży mostowej na przyszły rok? Waldemar Gajeski: Obecna sytuacja na rynku budowlanym, na przestrzeni ostatnich 30 lat, jest bezprecedensowa. Poprzedni okres był dość przewidywalny. Można było planować inwestycje z dużym wyprzedzeniem. Mieliśmy stabilizację na rynku materiałów budowlanych w zakresie cen, nie...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.