Wapień z „Czatkowic”

Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, należąca do Grupy TAURON, jest odkrywkowym zakładem górniczym, eksploatującym wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich. Zakład znajduje się w gminie Krzeszowice oddalonej ok. 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic. „Czatkowice” to jeden z największych zakładów tej branży w Polsce z rocznym wydobyciem kamienia na poziomie 3 mln t.

Kamień wapienny ze złoża „Czatkowice” charakteryzuje się dobrymi parametrami chemicznymi oraz stereomechanicznymi. Są to wapienie dolnokarbońskie, drobnokrystaliczne, o wysokiej zawartości węglanu wapnia, a także śladowych ilościach metali ciężkich. Charakterystyczne właściwości kamienia sprawiły, że znajduje on szerokie zastosowanie w przemyśle: energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, drogownictwie, rolnictwie, czy też w przemyśle paszowym.

Pierwotnie głównymi odbiorcami materiałów wytwarzanych przez kopalnię były hutnictwo i przemysł chemiczny. Część wyrobów była także wykorzystywana przez przemysł cukrowniczy. Kontrahentami pozostawały również firmy z przemysłów, budowniczego oraz szklarskiego. W latach 90. głównie z przyczyn ekonomicznych, a także w związku z sytuacją na rynku zbytu, kopalnia zaczęła zmieniać profil produkcji. Spowodowało to potrzebę uruchomienia nowych inwestycji, a w konsekwencji budowę przemiałowni kamienia wapiennego oraz zakładu kruszyw drogowych i budowlanych.

Kopalnia i przemiałownia na przestrzeni lat

Przemiałownia kamienia wapiennego jest nowoczesnym obiektem, jednym z największych tego typu w Polsce. Kopalnia jest obecnie największym krajowym zakładem produkującym wysokiej jakości mączki i piaski wapienne, stosowane między innymi jako sorbenty wapienne do odsiarczania spalin energetycznych metodą mokrą oraz w kotłach fluidalnych. Obok energetyki produkty mielone znalazły zastosowanie w budownictwie, drogownictwie, rolnictwie, górnictwie oraz przemysłach szklarskim i paszowym. Całość inwestycji została zrealizowana z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań środowiskowych. Uruchomienie tak dużych projektów, których łączna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 1996-1999 wyniosła ponad 50 mln zł, stało się dla firmy przełomowym momentem, a bogata oferta produktów pozwoliła zaspokoić potrzeby dotychczasowych i przyszłych klientów.

Pod koniec czerwca 2005 roku zakończono budowę węzła magazynowo-załadowczego sorbentów na samochody. Uruchomienie węzła zwiększyło możliwości spedycyjne, w znacznym stopniu ograniczyło ruch samochodów na terenie kopalni, a co za tym idzie – również emisję hałasu oraz zapylenia.

W listopadzie 2008 r. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” oddano do eksploatacji drugą linię przemiału kamienia wapiennego. Ta nowa inwestycja zakończyła dwunastoletni okres modernizacji zakładu. Dzięki budowie drugiej linii przemiału Kopalnia „Czatkowice” weszła do grupy największych w kraju producentów produktów mielonych i stała się największym dostawcą sorbentów dla energetyki.

Od listopada 2010 roku Kopalnia Wapienia „Czatkowice” jest częścią Grupy TAURON. Zgodnie z założeniami właściciela kopalnia w Czatkowicach stała się strategiczną bazą surowców, w tym sorbentów wapiennych, wykorzystywanych w procesie odsiarczania spalin. W ciągu swojej działalności zakład istotnie zmienił swój sposób funkcjonowania, przekształcając się w wiodącego producenta sorbentów w Polsce.

W maju 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego złoża w Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Nowa inwestycja objęła ok. 50 ha powierzchni i przedłuża funkcjonowanie kopalni aż do 2060 r.

Wydobycie i ekologia

W związku z tym, że nowo eksploatowane złoże jest położone w parku krajobrazowym, graniczy z rezerwatem przyrody oraz obszarem Natura 2000, Kopalnia podjęła szereg działań proekologicznych, obejmujących m.in. nasadzenie 100 tys. drzew i utworzenie tym samym pasa ochronnego o powierzchni 33 ha, będącego miejscem siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym żerowiska i korytarza migracyjnego dla nietoperzy. Dokonano również przeniesienia okazów gatunków roślin chronionych na stanowiska zastępcze oraz wykonano ogrodzenie herpetologiczne w celu wyeliminowania niekorzystnego oddziaływania eksploatacji na płazy i gady. Po zakończeniu inwestycji, po roku 2060, cały obszar wyrobiska zostanie zrekultywowany i na powrót stanie się lasem.

Wywiady

Poprawa bezpieczeństwa w górnictwie zawsze będzie zależała od pracy zespołowej

W 2022 r. Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego. Z tej okazji w rozmowie z redakcją „Inżynierii Górniczej” dr inż. Adam Mirek, Prezes WUG, który objął to stanowisko pięć lat temu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co ta roczn...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.