Wapień z „Czatkowic”

Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, należąca do Grupy TAURON, jest odkrywkowym zakładem górniczym, eksploatującym wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich. Zakład znajduje się w gminie Krzeszowice oddalonej ok. 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic. „Czatkowice” to jeden z największych zakładów tej branży w Polsce z rocznym wydobyciem kamienia na poziomie 3 mln t.

Kamień wapienny ze złoża „Czatkowice” charakteryzuje się dobrymi parametrami chemicznymi oraz stereomechanicznymi. Są to wapienie dolnokarbońskie, drobnokrystaliczne, o wysokiej zawartości węglanu wapnia, a także śladowych ilościach metali ciężkich. Charakterystyczne właściwości kamienia sprawiły, że znajduje on szerokie zastosowanie w przemyśle: energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, drogownictwie, rolnictwie, czy też w przemyśle paszowym.

Pierwotnie głównymi odbiorcami materiałów wytwarzanych przez kopalnię były hutnictwo i przemysł chemiczny. Część wyrobów była także wykorzystywana przez przemysł cukrowniczy. Kontrahentami pozostawały również firmy z przemysłów, budowniczego oraz szklarskiego. W latach 90. głównie z przyczyn ekonomicznych, a także w związku z sytuacją na rynku zbytu, kopalnia zaczęła zmieniać profil produkcji. Spowodowało to potrzebę uruchomienia nowych inwestycji, a w konsekwencji budowę przemiałowni kamienia wapiennego oraz zakładu kruszyw drogowych i budowlanych.

Kopalnia i przemiałownia na przestrzeni lat

Przemiałownia kamienia wapiennego jest nowoczesnym obiektem, jednym z największych tego typu w Polsce. Kopalnia jest obecnie największym krajowym zakładem produkującym wysokiej jakości mączki i piaski wapienne, stosowane między innymi jako sorbenty wapienne do odsiarczania spalin energetycznych metodą mokrą oraz w kotłach fluidalnych. Obok energetyki produkty mielone znalazły zastosowanie w budownictwie, drogownictwie, rolnictwie, górnictwie oraz przemysłach szklarskim i paszowym. Całość inwestycji została zrealizowana z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań środowiskowych. Uruchomienie tak dużych projektów, których łączna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 1996-1999 wyniosła ponad 50 mln zł, stało się dla firmy przełomowym momentem, a bogata oferta produktów pozwoliła zaspokoić potrzeby dotychczasowych i przyszłych klientów.

Pod koniec czerwca 2005 roku zakończono budowę węzła magazynowo-załadowczego sorbentów na samochody. Uruchomienie węzła zwiększyło możliwości spedycyjne, w znacznym stopniu ograniczyło ruch samochodów na terenie kopalni, a co za tym idzie – również emisję hałasu oraz zapylenia.

W listopadzie 2008 r. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” oddano do eksploatacji drugą linię przemiału kamienia wapiennego. Ta nowa inwestycja zakończyła dwunastoletni okres modernizacji zakładu. Dzięki budowie drugiej linii przemiału Kopalnia „Czatkowice” weszła do grupy największych w kraju producentów produktów mielonych i stała się największym dostawcą sorbentów dla energetyki.

Od listopada 2010 roku Kopalnia Wapienia „Czatkowice” jest częścią Grupy TAURON. Zgodnie z założeniami właściciela kopalnia w Czatkowicach stała się strategiczną bazą surowców, w tym sorbentów wapiennych, wykorzystywanych w procesie odsiarczania spalin. W ciągu swojej działalności zakład istotnie zmienił swój sposób funkcjonowania, przekształcając się w wiodącego producenta sorbentów w Polsce.

W maju 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego złoża w Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Nowa inwestycja objęła ok. 50 ha powierzchni i przedłuża funkcjonowanie kopalni aż do 2060 r.

Wydobycie i ekologia

W związku z tym, że nowo eksploatowane złoże jest położone w parku krajobrazowym, graniczy z rezerwatem przyrody oraz obszarem Natura 2000, Kopalnia podjęła szereg działań proekologicznych, obejmujących m.in. nasadzenie 100 tys. drzew i utworzenie tym samym pasa ochronnego o powierzchni 33 ha, będącego miejscem siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym żerowiska i korytarza migracyjnego dla nietoperzy. Dokonano również przeniesienia okazów gatunków roślin chronionych na stanowiska zastępcze oraz wykonano ogrodzenie herpetologiczne w celu wyeliminowania niekorzystnego oddziaływania eksploatacji na płazy i gady. Po zakończeniu inwestycji, po roku 2060, cały obszar wyrobiska zostanie zrekultywowany i na powrót stanie się lasem.

Wywiady

Robert Geryło: Polska jest jednym z ważniejszych rynków produkcji wyrobów budowlanych

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odkrywa główne cele i zadania instytutu, który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowoczesnego budownictwa w Polsce. ITB, jako wiodący ośrodek badawczy, nie tylko uzyskał wysoką kategorię A w dwóch ostatnich ewaluacjach jakości, ale t...

Relacje

Reklama
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.