V Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”

Marlena Machura i Anna Górska-Zychla podczas otwarcia konferencji
Marlena Machura i Anna Górska-Zychla podczas otwarcia konferencji

5-7 października br. w Katowicach odbyła się Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów”. To jej piąta, jubileuszowa edycja.

Od pięciu lat Konferencja Drogowo-Mostowa integruje dwie branże – drogową i mostową. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbyła się w formule hybrydowej łączącej tradycyjne spotkanie z aktywnością online na dedykowanej platformie streamingowej. Podczas trzydniowej Konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono dziewiętnaście referatów oraz zorganizowano debatę poświęconą trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” – Anna Górska-Zychla wraz z redaktor zarządzającą czasopisma „Mosty” – Marleną Machurą.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe

Podczas pierwszej sesji merytorycznej uczestnicy mieli możliwość wysłuchania tematyki poświęconej projektowaniu oraz budowie dróg i mostów. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Półtorak (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach), która zaprezentowała historię ograniczenia hałasu od dylatacji na podstawie estakady w ciągu autostrady A1 w Knurowie. Następnie Grzegorz Markowski (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu) omówił doświadczenia Województwa Opolskiego z realizacji nawierzchni betonowej na drogach wojewódzkich, na przykładzie obwodnicy Malni i Choruli. Następnie Marta Wójcik-Wiśniewska (Orlen Asfalt) zaprezentowała wpływ interakcji pojazd-droga na zniszczenie zmęczeniowe nawierzchni asfaltowej. Z kolei Dariusz Sobala, kontynuując prezentację przedstawioną w 2018 roku zaprezentował rewitalizację i rozbudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie. Na koniec pierwszej sesji Wojciech Sorociak (Politechnika Śląska, Eurovia) omówił metody wzmacniania gruntów.

Warunki gruntowe. Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów

Sesja druga podzielona została na dwie części. W części pierwszej najpierw wystąpił Maciej Kumor (Politechnika Bydgoska), przedstawiając grunty organiczne w podłożu drogi ekspresowej i możliwe problemy geotechniczne. Dalej Piotr Mazurowski (Tensar Polska) omówił ograniczenie zużycia deficytowych kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni. Na koniec pierwszej części Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska) zaprezentował temat pt. „Projektowanie i rozpoznanie geotechniczne w różnych formułach kontraktowych”.

W części drugiej Radosław Włodarski (Leca Polska) omówił tematykę dotyczącą keramzytu w geotechnice i inżynierii lądowej. Jako drugi Marcin Grygierek (Politechnika Śląska) przedstawił doświadczenia z badań mieszanek niezwiązanych stabilizowanych trójosiowym georusztem o sztywnych monolitycznych węzłach. Ostatnią prelekcję wygłosili Łukasz Chady (Pianobeton Wajm) oraz Marcin Bilski (Zakład Budownictwa Drogowego, Politechnika Poznańska), omawiając tanie i trwałe nawierzchnie drogowe z zastosowaniem pianobetonu (konstrukcje półpodatne).

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. I

Na początek Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska) oraz Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) omówili tematykę nawierzchni betonowych na obiektach mostowych. Następnie Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska) zaprezentował zbrojone włóknami kompozyty asfaltowe o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Trzecią prelekcję wygłosił Marek Fecko (LOTOS Asfalt), przedstawiając nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami modyfikowanymi.

Nawierzchnie – dobór materiałów i technologii – cz. II

Na początek Adam Liphardt (Politechnika Warszawska) przedstawił temat poświęcony ocenie możliwości stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych w technologii na ciepło. Drugą prelekcję sesji przedstawił Przemysław Rokitowski (Politechnika Śląska), prezentując temat pt. „Problematyka występowania niekorzystnych warunków wodnych w podłożu gruntowym i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni w aspekcie trwałości i nośności nawierzchni drogowej”.

Budownictwo mostowe i tunelowe – technologie, realizacje, dobre praktyki

Podczas ostatniej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. W pierwszej kolejności swój referat wygłosił Marek Cała (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza), przedstawiając aktualne problemy projektowania obudowy tuneli w południowej Polsce. Następnie Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska) przedstawili najdłuższy w Polsce obiekt mostowy z kompozytów FRP. Ostatnią prezentację wygłosił Krzysztof Żółtowski (Politechnika Gdańska), przedstawiając temat awarii przyczółków Mostu Siennickiego przez Martwą Wisłę w Gdańsku.

Debata

Tegoroczna debata poświęcona została trwałym rozwiązaniom materiałowym i technologicznym nawierzchni. Moderatorem był Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Głos w debacie zabrali: Krzysztof Błażejowski (ORLEN Asfalt), Łukasz Bargenda (Budimex), Dariusz Sobala (STRABAG) oraz Michał Gołos (Tensar Polska). Podczas debaty uczestnicy wspólnie omówili m.in. zagadnienia związane z geotechniką w budownictwie i rozwojem technologii oraz aktualną problematykę związaną z materiałami.

Ekspert drogowo-mostowy

Podczas uroczystego bankietu odbywającego się na zakończenie drugiego dnia konferencji redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów” przyznały wyróżnienia „Ekspert drogowo-mostowy”, aby wyrazić uznanie dla osób zasłużonych w branży drogowo-mostowej. W tym roku nagrodzono: Krzysztofa Żółtowskiego, Igora Ruttmara oraz Piotra Rychlewskiego. Każdego z laureatów cechują: profesjonalizm, godna podziwu aktywność opiniodawcza, a także zasoby wiedzy i doświadczeń praktycznych.

Podsumowanie

Redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty” dziękują uczestnikom za liczne przybycie. Prelegentom i opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne. Natomiast sponsorom i partnerom – za zaangażowanie, życzliwość, a także wsparcie działań związanych z organizacją piątej edycji Konferencji Drogowo- Mostowej.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na VI edycję wydarzenia planowaną na 5-7 października 2022 r.

Więcej informacji: konferencjadrogowo-mostowa.elamed.pl

Fotorelacja z V Konferencji Drogowo-Mostowej

Wywiady

Marcin Lewandowski: Najlepsi inżynierowie lubią najcięższe wyzwania

Marcin Lewandowski, wiceprezes pionu realizacji w Grupie NDI, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. zarządzania zespołem, nowych projektów, wymagających kontraktów oraz zagranicznych praktyk w budownictwie infrastrukturalnych. Dzieli się także swoimi przemyśleniami o najtrudniejszych aspektach branży budowlanej. O...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.