Unijne dofinansowanie dla obwodnicy Olesna i fragmentu S61

Ponad 740 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę obwodnicy Olesna w ciągu S11 i odcinka S61 Podborze – Śniadowo.

Unijne dofinansowanie dla obwodnicy Olesna i fragmentu S61 z

Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej zlokalizowano na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec natomiast na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, połączy się z sąsiednimi odcinkami ekspresówki. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna uzyskaliśmy decyzję środowiskową w sierpniu ubiegłego roku. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór opracowywano możliwe warianty przebiegu i na jeden z nich planuje się złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestycja przewiduje także budowę 24 obiektów mostowych, węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 m oraz 126 m.

W projekcie przewidziano budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11. Droga ta ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Całkowita wartość inwestycji (włącznie z nadzorem i wykupem gruntów) to 767,9 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie około 411 mln zł.

Wywiady

Poprawa bezpieczeństwa w górnictwie zawsze będzie zależała od pracy zespołowej

W 2022 r. Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego. Z tej okazji w rozmowie z redakcją „Inżynierii Górniczej” dr inż. Adam Mirek, Prezes WUG, który objął to stanowisko pięć lat temu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co ta roczn...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.