Tunel w Świnoujściu. Warunki, technologia, materiały

W artykule przedstawiono krótki opis warunków gruntowych, wybranych technologii i materiałów zastosowanych w budowie drogowego tunelu podwodnego w Świnoujściu. Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zakres inwestycji obejmuje budowę tunelu pod cieśniną Świny wraz z dojazdami w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym w jej imieniu jest GDDKiA oddział w Szczecinie. Nadzór inżynierski w funkcji konsultanta  pełni konsorcjum SWECO i Lafrentz Polska. Wykonawcą jest konsorcjum firm: PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S.

Podstawowe parametry tunelu:

Długość tunelu TBM: 1483,80 m
Średnica zewnętrzna tunelu w przekroju poprzecznym: 13,46 m
Długość całego tunelu: 1780 m
Długość części najazdowej Wolin: 413 m
Długość części najazdowej Uznam: 388,5 m
Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem Świny: 38 m p.p.m.
Spadek podłużny: do 4%

Warunki gruntowe

Inwestycja jest realizowana w dorzeczu Świny, gdzie występują przede wszystkim materiały osadowe. Tunel jest poprowadzony przez złoża morskich piasków holoceńskich i piaski sandrowe oraz żwiry plejstoceńskie.

Ze względu na wysoki poziom wody i niespoiste warunki gruntowe od piasku drobnoziarnistego do żwiru gruboziarnistego do realizacji tunelu zastosowano maszynę typu Slurry/Mix. Dodatkowo na trasie tunelu w miejscach, w których nadkład jest poniżej jednej średnicy tunelu, istnieje ryzyko wystąpienia problemów z utrzymaniem ciśnienia w komorze wykopu. Dla maszyny typu Slurry/Mix utrzymanie wymaganego ciśnienia jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku tarcz EPB [1].

Komentarz firmy

Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście
Tunel pod cieśniną Świny będzie miał wpływ nie tylko na samo miasto i jego rozwój. Większy dostęp komunikacyjny, a co się z tym wiąże, łatwość przemieszczania się ludzi i towarów bez wątpienia będzie pozytywnie oddziaływać także na rozwój miejscowości położonych w tej części województwa i sprawi, że Świnoujście stanie się niekwestionowanym liderem północno-zachodniej części kraju jako silny ośrodek turystyczny i portowy. Obecnie komunikację pomiędzy największymi, zamieszkanymi wyspami Uznam i Wolin stanowią jedynie dwie nitki przeprawy promowej z ograniczoną przepustowością i wysłużonymi promami.
Przygotowując się do otwarcia tunelu, przebudowujemy i inwestujemy w nowy układ drogowy Świnoujścia. Na wyspie Wolin powstają drogi powiązane z tunelem oraz budowanym odcinkiem trasy S3. To przede wszystkim duże rondo, z którego ruch pojazdów będzie kierowany także m.in. do Terminalu Promowego Warszowa.
Z kolei na wyspie Uznam wybudowaliśmy dodatkową ulicę – obwodnicę wschodnią, która obok już istniejącej ulicy Grunwaldzkiej będzie przyjmowała pojazdy wyjeżdżające z tunelu lub kierujące się w jego stronę.

Wywiady

Piotr Miąso: Ten rok będzie dla nas bardzo intensywny

Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” odpowiada na pytania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych na Podkarpaciu, ich finansowania oraz technologii wykorzystywanych do budowy i modernizacji dróg podlegających pod PZDW. Jak ocenia Pan aktualny stan dróg na Podkarpaciu? Piotr Mią...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.