Ruszy budowa obwodnicy Gryfina

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Gryfina. To pierwsza z dziewięciu inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim. W przyszłym tygodniu GDDKiA przekaże plac budowy wykonawcy i będą mogły ruszyć prace budowlane.

Wizualizacja obwodnica Gryfina widok w stronę północną

Umowę na realizację inwestycji podpisano w kwietniu 2021 r. z konsorcjum, którego liderem jest firma Roverpol. Wartość umowy na zaprojektowanie i budowę wynosi 74,77 mln zł. Wykonawca pod koniec lutego tego roku, czyli w terminie kontraktowym 10 miesięcy, opracował projekt budowlany i złożył wniosek o decyzję ZRID. Na realizację prac budowlanych wykonawca ma 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych), a zakończenie realizacji planuje się w IV kwartale 2024 r.  

Pierwsze prace prowadzone przez wykonawcę będą obejmowały wycinki drzew, rozpoznanie saperskie, przebudowy kolizji z sieciami elektrycznymi, teletechnicznymi i wodno-kanalizacyjnymi. Ruszą również pierwsze prace ziemne. 

Przebieg obwodnicy Gryfina

Obecnie odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta. Jest jedyną drogą w jego południowej części i w związku z tym kumuluje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.   

Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,6 km. Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond: na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.  

Nowa obwodnica wyposażona zostanie w urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz urządzenia ochrony środowiska, takie jak wiadukty, przejścia dla małych zwierząt czy przepusty dla płazów. W miejscach wymagających ochrony przed hałasem, przewidziano budowę ekranów akustycznych.   

Inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji w woj. zachodniopomorskim. Obwodnica Gryfina w ciągu DK31 jest inwestycją o największym zaawansowaniu realizacji.

źródło i fot.: GDDKiA

przeczytaj również: Wysoce energooszczędne oświetlenie LED przyszłością miast

Wywiady

Janusz Rymsza: Funkcjonalizm – nowy styl w mostownictwie wywiad z dr. hab. inż. Januszem Rymszą, prof. IBDiM

Naukowiec i praktyk wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, znany jest jako znamienity specjalista pełnego zakresu robót mostowych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy obiektów inżynierskich. W swoich działaniach zajmuje się głó...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.