Kruszywa Skalne

Przedmiotem działalności firmy Kruszywa Skalne sp. z o.o. jest eksploatacja złóż surowców skalnych takich jak amfibolit, migmatyt, granodioryt oraz produkcja wysokiej jakości kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego, a także hydrotechnicznego. Wydobycie oraz produkcja kruszyw i produktów pochodnych dla potrzeb budownictwa infrastrukturalnego odbywa się w rejonie wsi Brodziszów i Kluczowa.

Na Dolnym Śląsku znajdują się największe krajowe zasoby surowców skalnych. Są to głównie skały magmowe i metamorficzne, które w 98% są wydobywane właśnie tutaj. We wspomnianej grupie kopalin występują unikatowe w skali kraju złoża: amfibolitów, gabra, gnejsów, granodiorytów, melafirów, marmurów oraz większość wydobywanych w kraju granitów i bazaltów. To właśnie tutaj zlokalizowane są trzy złoża należące do spółki Kruszywa Skalne położone pomiędzy Kluczową, Brodziszowem i Sulisławicami w województwie dolnośląskim. Wydobycie kopalin prowadzone jest przez spółkę w obszarze górniczym „Kluczowa”. Jednak z czasem planowane jest rozszerzenie działalności na dwa pozostałe złoża „Brodziszów I” oraz „Brodziszów – Kłośnik”. 

„Kluczowa”

Kopalnia „Kluczowa” należąca po przekształceniach własnościowych do spółki Kruszywa Skalne funkcjonuje w województwie dolnośląskim od połowy 2018 r. Z przedmiotowego złoża wydobywane są: migmatyty, amfibolity i granodioryty, które znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym, hydrotechnicznym oraz jako kruszywa do betonu. Uruchomienie złoża „Kluczowa” było pierwszym etapem projektu docelowego spółki, jakim jest stworzenie organizacji zarządzającej całością spraw związanych z wydobyciem, produkcją i sprzedażą kruszyw budowlanych ze wszystkich trzech posiadanych złóż. Rozruch „Kluczowej” odbywał się za pomocą podstawowego zestawu maszyn, w tym mobilnych maszyn przeróbczych, które umożliwiają najszybsze rozpoczęcie produkcji. Teren górniczy „Kluczowa” to ponad 820 000 m2 powierzchni. 

Wywiady

Piotr Miąso: Ten rok będzie dla nas bardzo intensywny

Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” odpowiada na pytania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych na Podkarpaciu, ich finansowania oraz technologii wykorzystywanych do budowy i modernizacji dróg podlegających pod PZDW. Jak ocenia Pan aktualny stan dróg na Podkarpaciu? Piotr Mią...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.