Naprawa nawierzchni asfaltowych po zimie

Materiał przybliża tematykę pozimowych remontów i naprawy nawierzchni asfaltowych. Prawidłowe zaprojektowanie remontów i przebudów dróg jest równie dużym wyzwaniem co zaprojektowanie całkowicie nowych konstrukcji nawierzchni. Oprócz wiedzy na temat projektowania konstrukcji nawierzchni konieczne jest dobranie odpowiedniej technologii adekwatnej do występujących zniszczeń.

Klimat w Polsce pod względem oddziaływania na nawierzchnie drogowe bywa niekorzystny. Latem nasłoneczniona nawierzchnia osiąga temperaturę przekraczającą 60°C, podczas gdy zimą może ona spaść poniżej -20°C. W przypadku wysokich temperatur mieszanki mineralno-asfaltowe charakteryzują się niskimi wartościami modułu sztywności, występuje więc ryzyko powstania kolein, w temperaturach ujemnych mieszanki sztywnieją i wzrasta ryzyko wystąpienia spękań niskotemperaturowych. Główne mechanizmy niszczenia przez wodę i mróz struktury wewnętrznej mieszanki mineralno-asfaltowej to:

 • odmywanie asfaltu z kruszywa (stripping),
 • utrata kohezji i sztywności cienkiej warstwy asfaltu,
 • utrata adhezji pomiędzy kruszywem i asfaltem,
 • pękanie poszczególnych ziaren kruszywa poddanych zamrażaniu i odmrażaniu,
 • rozsadzanie mieszanki mineralno-asfaltowej przez zamarzającą wodę [1].

Do typowych uszkodzeń nawierzchni zaliczamy:

 • spękania podłużne,
 • spękania poprzeczne,
 • koleiny,
 • spękania siatkowe,
 • ubytki warstwy ścieralnej i wyboje,
 • uszkodzenia powierzchniowe, np. ubytki lepiszcza i kruszywa, wypływy lepiszcza, wypolerowanie kruszywa [2].

Remonty i przebudowy

Naprawą cząstkową nawierzchni określamy zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania powstałych uszkodzeń. Remont (odnowa) drogi to wykonywanie robót remontowych przywracających pierwotny stan drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Natomiast przebudową (modernizacją) drogi nazywamy wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.

Wyboru ulic do remontu dokonuje się na podstawie oceny stanu technicznego nawierzchni. W pierwszej kolejności wykonywana jest identyfikacja cech nawierzchni. Na tej podstawie ocenia się stan techniczny ulic i opracowuje sposób ich naprawy. Diagnozowanie parametrów stanu oparte jest na rozpoznaniu różnych cech nawierzchni oraz na fotorejestracji uszkodzeń powierzchniowych. Większość tych prac jest dokonywana z wykorzystaniem pojazdów badawczych, poruszających się z taką prędkością jak inne pojazdy na drodze, i tym samym niepowodujących zakłóceń w ruchu drogowym. Ocenę stanu technicznego wykonuje się zazwyczaj na podstawie pomiarów: równości podłużnej, równości poprzecznej, właściwości przeciwpoślizgowych i uszkodzeń powierzchniowych. Jednak z punktu widzenia odpowiedniego doboru technologii naprawy nawierzchni najważniejsze są badania ugięć nawierzchni w celu oceny nośności oraz rozpoznania konstrukcji nawierzchni. Pomiarom diagnostycznym towarzyszy zazwyczaj wideorejestracja pasa drogi [3].

Wywiady

Marcin Opaliński: Nasza historia właśnie się rozpoczęła

Marcin Opaliński, Prezes Zarządu UNIMOT Bitumen, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” zdradza kulisy formalizowania spółki UNIMOT Bitumen, a także wskazuje, co wyróżnia ją spośród innych producentów asfaltu. Odpowiada również na pytania dotyczące zagranicznych rynków, innowacji i planów firmy na przyszłość. Spółka UNIMOT Bitumen od kilku ...

Relacje

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.