Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL’22

30 listopada – 2 grudnia 2022 w Zakopanem odbędzie się XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym – NOVKOL’22.

ORGANIZATOR KONFERENCJI
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

> Politechniki Krakowskiej Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

> PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

> Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

TEMATYKA KONFERENCJI
Nowoczesne
technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji
infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

1. Inwestycje kolejowe w nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, w tym
inwestycje związane z transformacją energetyczną w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
a także w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych (w tym elektryfikacja linii kolejowych).

2. Dostosowanie infrastruktury liniowej i punktowej transportu kolejowego w Polsce do potrzeb
przewozowych związanych z europejską integracją Ukrainy, a także stan infrastruktury kolejowej
w Ukrainie i perspektywy jej odbudowy.

3. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych i rekomendacje dla perspektywy
2021-2027, w tym: efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające ze zmiany
otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów.

4. Rola CPK w rozwoju rynku przewozów kolejowych w Polsce.

5. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM, Asset
Management.

6. Zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową (nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, w tym tunelowe,
srk, energetyka, telekomunikacja, informatyka) w szczególności stosowanie najnowszych osiągnięć
technologicznych i materiałowych przy jej budowie, rozbudowie, remontach i utrzymaniu, w tym
zagadnienia związane zasadami zrównoważonego rozwoju, LCA (analiza cyklu życia).

7. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających
z interoperacyjności.

8. Rozwój procesów utrzymania i nowoczesnych rozwiązań w maszynach i urządzeniach do utrzymania
infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych.

9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, Program Kolej Plus.

10. Kolej XXI wieku możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.

11. Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym.

12. Problemy z przygotowaniem kadry do realizacji zadań w transporcie szynowym tj. kształcenie
na poziomie szkół średnich i wyższych oraz uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze)

Więcej informacji na stronie Organizatora – TUTAJ.

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski, dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” odpowiada na pytania związane m.in. z kryzysową sytuacją w branży budowlanej oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby pomóc polskim firmom go przetrwać. Ponadto omawia perspektywy branży mostowej na przyszły rok, a także zdradza, która realizacja ...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.