Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (WGS)

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza pracowników samorządowej administracji geologicznej do udziału w 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa (WGS), która odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2022 r. w Cedzynie/k Kielc.

Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (WGS) będzie corocznym wydarzeniem dedykowanym pracownikom administracji samorządowych i poświęconym szeroko rozumianemu zakresowi problemów, z którymi administracja geologiczna spotyka się wykonując zadania regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.).

Konferencja stanowi doskonałą płaszczyznę do wymiany poglądów oraz dyskusji o stosowanych w praktyce rozwiązaniach prawno-administracyjnych pomiędzy uczestnikami.

Celem niniejszej konferencji jest integracja środowiska geologów, nawiązywanie relacji zawodowych, tworzenie wzajemnie wspierających się regionalnych grup, a także wypracowanie i rozpropagowanie skutecznych narzędzi prawno-administracyjnych, które w praktyce będą mogły ułatwić wykonywanie Państwa obowiązków służbowych, jako geologów powiatowych czy wojewódzkich. Debata w tak szerokim gronie pozwoli na wymianę lokalnych doświadczeń oraz rozpoznanie problemów występujących na terenie całej Polski. Ponadto, działania te mają za zadanie podniesienie statusu geologów w Polsce, poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększenia efektywności pracy administracji geologicznej, co pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi kraju.

Ideą przewodnią konferencji jest także intensyfikacja współpracy terenowej pomiędzy administracją geologiczną i państwową służba geologiczną, a w dalszej perspektywie czasowej również z organami nadzoru górniczego.

Zapraszamy do zgłaszania referatów i zaprezentowania zagadnień problematycznych, z którymi stykają się Państwo na co dzień oraz do udziału w dyskusjach na temat praktycznych aspektów pracy geologa w jednostkach samorządowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Organizatora – TUTAJ.

Wywiady

Waldemar Gajeski: Mosty łączą ludzi

Waldemar Gajeski, dyrektor Dyrekcji Mostowej STRABAG, w rozmowie z redakcją czasopisma „Mosty” odpowiada na pytania związane m.in. z kryzysową sytuacją w branży budowlanej oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby pomóc polskim firmom go przetrwać. Ponadto omawia perspektywy branży mostowej na przyszły rok, a także zdradza, która realizacja ...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.