Geotekstylia biodegradowalne- zabezpieczenie przeciwerozyjne

Materiał przedstawia krótką charakterystykę materiałów geosyntetycznych stosowanych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przy robotach ziemnych i formowaniu konstrukcji z wykorzystaniem gruntu. Szczególnym zastosowaniem geosyntetyków są zabezpieczenia antyerozyjne skarp i zboczy. Innowacyjnym produktem stosowanym w takich zabezpieczeniach są sznury Kemafil, które są zbudowane z odpadowych włókien syntetycznych bądź naturalnych. Przeprowadzone badania wskazują, że sznury Kemafil, ułożone na powierzchni skarpy, ograniczają erozję powierzchniową poprzez zapewnienie odpowiedniego transportu i magazynowania wody, co również pozytywnie wpływa na poprawę rozwoju roślinności.

Działalność człowieka w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na stan środowiska naturalnego i często prowadzi do zmian, które mogą powodować jego degradację, między innymi poprzez zmianę rzeźby terenu, gospodarki wodnej czy gruntu. Podstawowym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na degradację środowiska jest między innymi rozwój infrastruktury budowlanej. Zmiany klimatyczne i pojawiające się wraz z nimi nieprzewidziane, intensywne opady deszczu oraz susze są przyczyną pojawiania się między innymi erozji rzeźby terenu, którego efektami są między innymi utrata najcenniejszych powierzchniowych warstw gruntu oraz pogorszenie jej struktury (fot. 1). Można również zauważyć: wymywanie składników mineralnych, wzrost spływu powierzchniowego czy niszczenie roślin znajdujących się na skarpie, nasypów czy wałów przeciwpowodziowych (1-3).

Geosyntetyki

Przebieg procesów erozyjnych zależy od rozmaitych czynników, do których można zaliczyć: ukształtowanie terenu, rodzaj gruntu czy roślinność.

W celu przeciwdziałania wyżej wymienionym zjawiskom od lat stosowane są geosyntetyki. Posiadają one szeroki i  dostępny asortyment, są też zazwyczaj stosunkowo niedrogie i łatwe w montażu, co pozwala na wykorzystanie ich w określonych warunkach terenowych, i zapewniają natychmiastową ochronę przeciwerozyjną.

W budownictwie geosyntetyki, w tym geotekstylia, spełniają kilka funkcji równocześnie, np. w systemach zabezpieczeń przeciwerozyjnych na skarpach geowłókniny działają zarówno jako ochrona przed obsuwaniem się danej konstrukcji, jako filtr zabezpieczający podłoże przed wypłukiwaniem cząstek gruntu (filtracja, drenaż) oraz jako powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne w celu ograniczenia przemieszczania się gruntu lub innych cząstek na powierzchni np. skarpy lub jego zapobiegnięcia.

Wszechstronność zastosowań oraz różnorodność materiałów geosyntetycznych w danym procesie inwestycyjnym jest na tyle interesująca, że niektóre rozwiązania z ich zastosowaniem zostały przyjęte jako swego rodzaju standard i stały się materiałami wspomagającymi elementy konstrukcyjne. Wykorzystanie geosyntetyków w danej konstrukcji pozwala na rozwiązanie wielu kwestii natury geotechnicznej i daje możliwość spełnienia konkretnych wymagań technologicznych oraz oczekiwań inwestora. Zastosowanie geosyntetyków często umożliwia rozwiązanie skomplikowanych problemów związanych między innymi ze statecznością nasypów, z zabezpieczeniem skarp i zboczy czy nośnością podłoża, a także filtracją i odwodnieniem.

W zależności od rodzaju surowca, jak i technologii wytwarzania materiały geosyntetyczne są wykorzystywane między innymi do długotrwałej (geowłókniny, geosyntetyki komórkowe, geomaty) lub tymczasowej (biowłókniny, tkaniny, maty i geosiatki biodegradowalne) ochrony zboczy i skarp już od momentu wbudowania. Materiały te dodatkowo wspomagają rozwój roślinności ochronnej we wczesnej fazie jej rozwoju.

Wywiady

Piotr Miąso: Ten rok będzie dla nas bardzo intensywny

Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” odpowiada na pytania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych na Podkarpaciu, ich finansowania oraz technologii wykorzystywanych do budowy i modernizacji dróg podlegających pod PZDW. Jak ocenia Pan aktualny stan dróg na Podkarpaciu? Piotr Mią...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.