Warsztaty Betonów Niskoemisyjnych

Trwające od 29 do 30 listopada br. Warsztaty Betonów Niskoemisyjnych były kolejnym spotkaniem z cyklu „GoGreen Concrete”. Organizator, Grupa Górażdże, zadbał o to, aby podczas wydarzenia nie zabrakło interesujących prelekcji i sesji warsztatowych. Uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w wykładach dotyczących szeroko rozumianego budownictwa zrównoważonego, a także w pokazach drukowania 3D z betonu. Spotkanie stanowiło świetny przykład połączenia teorii z praktyką.

Przez dwa dni Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach zmieniło się w ośrodek interesujących prelekcji, sesji warsztatowych, rozmów i wymiany doświadczeń. Odbywające się tam Warsztaty Betonów Niskoemisyjnych zgromadziły wielu znamienitych gości − przedstawicieli branży budowlanej: producentów betonu, domieszek chemicznych, przedstawicieli firm oraz laboratoriów badawczych. Partnerskimi ośrodkami akademickimi wydarzenia były Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechniki: Śląska, Opolska, Wrocławska, Warszawska i Świętokrzyska.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał członek zarządu Górażdże Cement Andrzej Losor. Po przywitaniu gości i omówieniu planu Warsztatów oddał głos prezesowi zarządu Górażdże Cement – Andrzejowi Reclikowi. W swoim wystąpieniu omówił on drogę do neutralności klimatycznej całej Grupy Górażdże, której zakłady dzięki nakładom inwestycyjnym w wysokości ponad 10 mld zł zwiększały swoje moce produkcyjne i jednocześnie ograniczały swoje oddziaływanie na środowisko, dzięki czemu stawały się bardziej ekologiczne. Następnie dr inż. arch. Marta Promińska (Strabag Sp. z o.o.) zaprezentowała nowy standard budownictwa zrównoważonego w kontekście tzw. zdrowej architektury, a Przemysław Borek (prezes zarządu Pekabex BET S.A.) przedstawił zrównoważoną prefabrykację betonową, konkludując, że wysoka jakość prefabrykatów oznacza ich niższy wpływ na środowisko. Podczas sesji otwarcia jako ostatnia głos zabrała dr inż. Katarzyna Synowiec (Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.), prezentując zagadnienie trwałości betonów niskoemisyjnych.|

W kolejnej części wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesujących warsztatach praktycznych, podczas których partnerzy merytoryczni wydarzenia podzielili się swoimi doświadczeniami realizacyjnymi. Podczas pierwszej sesji warsztatowych przedstawiciele firm Rebuild sp. z o.o.,Atlas sp. z o.o. omówili zagadnienia związane z technologią i możliwościami, jakie daje druk 3D z betonu.
W kolejnej części firma SIKA Poland sp. z o.o. zrealizowała szkolenie z zakresu projektowania betonu do elementów wibroprasowanych. Tego samego dnia odbyły się warsztaty Centrum Technologicznego Betotech sp. z o.o. oraz spółki PERI Polska. Podczas tej sesji słuchacze mogli zdobyć unikatową wiedzę dotyczącą zarówno cementów niskoemisyjnych stosowanych w betonach do specjalnych robót geotechnicznych, jak i monitorowania rozwoju wytrzymałości wczesnej betonu. Drugiego dnia Centrum Technologiczne Betotech poprowadziło sesję, tym razem we współpracy z firmą CONTROLS Group, obejmującą zagadnienia wytrzymałości betonu. Wykłady zakończono omówieniem wytrzymałości betonu oraz ogólnym podsumowaniem. W tym dniu odbyła się także sesja zamknięcia, podczas której dr inż. Maciej Batog (Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.) zaprezentował zmiany w normalizacji cementu i betonu, a dr inż. Artur Golda (Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.) omówił zmiany w niezbędnych dokumentach technicznych. Ponadto dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta, prof. PŚk, skomentowała mechanizm reakcji alkalia kruszywo w betonie.

Na zakończenie Warsztatów Betonów Niskoemisyjnych Andrzej Losor zapewnił, że tego typu spotkania, wskazujące drogę do osiągania neutralności klimatycznej, są konieczne i będą przez Grupę Górażdże kontynuowane. Beton odgrywa we współczesnym świecie budowlanym ogromną rolę. Zadaniem jego producentów jest zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, by stał się on neutralny klimatycznie przed 2050 r.

Wywiady

Jerzy Graboś: Gwarantem sukcesu jest wzajemne zaufanie i szacunek

Jerzy Graboś, Prezes Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, jest związany ze spółką nieprzerwanie od 1985 r. Z okazji 65-lecia przedsiębiorstwa na rynku w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dot. zmian zachodzących w firmie na przestrzeni tych wszystkich la...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.