Spotkania Przeróbki Kopalin

23-24 czerwca br. w Grand Hotelu Kielce odbyły się Świętokrzyskie Spotkania Przeróbki Kopalin (dawniej znane jako Świętokrzyskie Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla). Wydarzenie zorganizowała firma Progress Eco S.A. – producent sit przemysłowych, przy współpracy z producentem pomp firmą EMM Industry. Partnerami wydarzenia byli: AGH w Krakowie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa SITG oddział Kielce oraz Inżynieria Mineralna i Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin.

Po 2-letniej przerwie Organizatorzy powrócili z rozszerzonym zakresem tematycznym, który skupiał się wokół najistotniejszych zagadnień z branży górniczej. Część merytoryczną konferencji rozpoczęła prezentacja Daniela Sawicza, z firmy PROGRESS SCREENS, w której przedstawił strategię pokonywania wyzwań opierającą się na bliskiej współpracy i zaangażowanym partnerstwie. Poinformował jednocześnie o utworzeniu nowej dywizji pod marką PROGRESS TECHNOLOGY, specjalizującej się w technologiach przeróbki kopalin. Uczestników Spotkania oficjalnie powitali sami Organizatorzy dr inż. Piotr Pasiowiec oraz Marcin Filipek. W kolejnych prezentacjach wybrane realizacje PROGRESS SCREENS przedstawiła mgr inż. Klaudia Bańczyk, a szczegóły projektu wprowadzania na nasz rynek pięciopokładowych przesiewaczy typu STACK SIZER przedstawił mgr inż. Bogdan Skruch. Szczegóły oferty EMM Industry przybliżył Tomasz Paradowski.

Dalsza część Konferencji

W drugiej części konferencji wyzwania zakładów przeróbczych PGG w dobie dynamicznych zmian na rynku węgla kamiennego przedstawił mgr inż. Piotr Rak z PGG S.A. Niezwykle aktualny był również referat dr. inż. Piotra Matusiaka, reprezentanta firmy KOMAG, w którym zaprezentował możliwości odzysku koncentratu węglowego z odpadów pogórniczych. Do głosu doszedł także dr hab. Marcin Lutyński, przedstawiciel Politechniki Śląskiej, omawiając możliwości produkcji sorbentu z żużla paleniskowego węgla brunatnego. W trakcie wystąpienia Pani Prof. B. Tory z AGH w Krakowie uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat zasobów i produkcji litu w Europie.

20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin przedstawili wspólnie prof. B. Tora, prof. T. Olkuski, również z AGH. Na zakończenie konferencji rys historyczny SITG zaprezentowała mgr inż. Marzena Bakalarz-Doropowicz. Zapowiedziała również zbliżający się Kongres Górnictwa Skalnego, który odbędzie się 12-14 września 2022 r. w Cedzynie k. Kielc, a którego sponsorem głównym jest PROGRESS SCREENS®.

Każdy z referatów wzbudzał spore zainteresowanie wśród publiczności, dyskusje dotyczące poruszanych podczas wystąpień tematów kontynuowano także po zakończeniu sesji. Referenci w swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali istotną rolę organizowania przestrzeni, takiej jak konferencja Świętokrzyskie Spotkania Przeróbki Kopalin, która umożliwia bezpośrednią wymianę doświadczeń branżowych.

Drugi dzień Konferencji

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami na temat wydarzenia. Drugiego dnia Organizatorzy zapewnili zainteresowanym atrakcję w formie zwiedzania Jaskini Raj i próbowania specjałów w Kuźni Smaków przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Dynamiczna sytuacja na rynku górniczym okazała się najlepszym czasem na ponowną organizację konferencji. Treści, z którymi zapoznali się uczestnicy, mogą stać się ogromnym wsparciem i fundamentem ich dalszych działań.

Wywiady

Poprawa bezpieczeństwa w górnictwie zawsze będzie zależała od pracy zespołowej

W 2022 r. Wyższy Urząd Górniczy i podległe mu jednostki organizacyjne obchodzą jubileusz 100-lecia powołania do życia organów polskiego nadzoru górniczego. Z tej okazji w rozmowie z redakcją „Inżynierii Górniczej” dr inż. Adam Mirek, Prezes WUG, który objął to stanowisko pięć lat temu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co ta roczn...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.