Międzynarodowa Konferencja „Mineral deposit safegaurding as a basis of mineral raw materials safety”

W dniach 10-11 maja 2022 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Mineral deposit safegaurding as a basis of mineral raw materials safety”. Organizatorem wydarzenia była Pracownia Polityki Surowcowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Konferencję zrealizowano jako część międzynarodowego projektu „Ochrona złóż kopalin jako podstawa bezpieczeństwa surowcowego Europy – SafeMin4Europe”.

Projekt finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Instytut GSMiE PAN jest liderem projektu. Jego partnerami są: Luleå University of Technology (Szwecja), Montanuniversitaet Leoben (Austria) oraz University of Belgrade (Serbia). W projekcie działaniem wiodącym jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych o zasięgu międzynarodowym. Prace dotyczą problemów ochrony złóż kopalin i perspektywicznych obszarów ich występowania w krajach europejskich.

HONOROWY PATRONAT

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Aktywów Państwowych, Głównego Geologa Kraju, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Trybuny Górniczej, czasopism: Kruszywa, Surowce i Maszyny Budowlane, Węgiel Brunatny i Inżynieria Mineralna oraz portali branżowych nettg.pl i energiapress.pl/.

Międzynarodowa Konferencja „Mineral deposit safegaurding as a basis of mineral raw materials safety” była miejscem spotkania naukowców, decydentów, przedstawicieli władz i podmiotów gospodarczych (w tym spółek górniczych) oraz innych interesariuszy związanych z ochroną złóż kopalin, polityką surowcową, gospodarką surowcami mineralnymi oraz planowaniem przestrzennym. Konferencja miała na celu promowanie efektywnej współpracy nauki i praktyki w zakresie bezpieczeństwa surowcowego i ochrony złóż kopalin. Spotkanie inspirowane było kluczowym wyzwaniem jakim jest konieczność zapewnienia dostępności surowców mineralnych dla zrównoważonego rozwoju kraju, Europy i świata. A wszystko to w kontekście zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń.. Zagadnienie to dotyczy zarówno złóż kopalin pospolitych, jak i tych uznawanych za strategiczne i krytyczne.

W TRAKCIE WYDARZENIA

W trakcie wydarzenia wiele uwagi poświęcono prezentacji systemów i instrumentów ochrony, jak również waloryzacji złóż kopalin w krajach europejskich. A także kwestiom społecznym w ochronie złóż i gospodarce surowcami mineralnymi oraz ochronie dziedzictwa kulturowego związanego z górnictwem. Referaty i postery prezentowane podczas Konferencji odnosiły się również do istotnych bieżących zagadnień. Dotyczyły one: aktualnych problemów prawnych geologii i górnictwa w świetle założeń polityki Unii Europejskiej, wystarczalności bazy zasobowej, wykorzystania surowców odpadowych, gospodarki surowcami mineralnymi w obiegu zamkniętym.

Łącznie zaprezentowano 26 referatów i 21 posterów. Materiały konferencyjne, obejmujące m.in. abstrakty wszystkich wystąpień, dostępne są na stronie internetowej Konferencji: https://safemin4europe.eu/download

W Konferencji wzięło udział 165 osób. W tym przedstawiciele z: Polski, Szwecji, Austrii, Serbii, Finlandii, Łotwy, Czech, Słowacji, Włoch, Portugalii, Estonii, Belgii, Holandii i Szwajcarii. Uczestnicy reprezentowali szereg jednostek badawczych i naukowych. Obecni byli również przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, nadzoru górniczego a także wielu przedsiębiorstw górniczych, firm doradczych i kancelarii prawnych.

Wywiady

Wiktor Werfel: Najlepszym środkiem ochrony indywidualnej jest zdrowy rozsądek

Wiktor Werfel, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dotyczące dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Omawia m.in. najważniejsze aspekty pracy KRZG, podpowiada, skąd czerpać wiedzę, by spełniać funkcje kierownika ruchu jak najlepiej oraz jak zapewnić bezpieczeństwo załogi zakł...

Relacje

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.